Wpływ wybranych parametrów spawania łukowego na jakość złączy odlewniczych stopów magnezu

Main Article Content

Lechosław Tuz
Andrzej Kolasa

Abstract

W artykule przedstawiono wpływ wybranych parametrów spawania łukowego na jakość złączy spawanych odlewniczych stopów magnezu należących do grupy Mg-Al-Zn. W badaniach zastosowano dwie metody spawania łukowego w osłonie gazów obojętnych: elektrodą topliwą (MIG) i nietopliwą (TIG). Przedstawiono wyniki obserwacji wizualnych wykonywania złączy doczołowych, orazich ocenę makroskopową. W pracy skoncentrowano się na określeniu wpływu takich parametrów jak: rodzaj i natężenie prądu, napięcie łuku i prędkość spawania na wartość energii liniowej wykonywanych złączy oraz ich jakość (brak pęknięć gorących i porowatości). 

Influence of arc welding parameters on joints quality of cast magnesium alloys 

Abstract

The paper presents results of an experimental studies of the influence of some arc welding parameters on weldability of Mg-Al-Zn cast magnesium alloys. The metal inert gas (MIG) and tungsten inert gas (TIG) arc welding were chosen for the test. Results of visual inspection and macrostructure analysis of butt welds are presented. The main aim of the study was to assess the influence of polarity, welding speed, current and voltage on the shape of welds. It allowed to determine the value of necessary for linear energy input in order to obtain welded joints without hot cracking and porosity hazard. 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
L. Tuz and A. Kolasa, “Wpływ wybranych parametrów spawania łukowego na jakość złączy odlewniczych stopów magnezu”, Weld. Tech. Rev., vol. 85, no. 2, Feb. 2013.
Section
Original Articles

References

Kulekci M.K.: Magnesium and its alloys in applications in automotive industry, Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2008, 39: 851-865.

Friedrich F., Schuman S.: Research for a „new age of magnesium” in the automotive industry, Journal of Materials Processing Technology, 2001, 117: 276-281.

Cao X., Jahazi M., Immarigeon J.P., Wallace W.: A review of laser welding techniques for magnesium alloys, Journal of Materials Processing Technology, 2006, 171: 188-204.

Abdel Aal A.: Protective coating for magnesium alloy, Journal of Materials and Science, 2008, 43: 2947-2954.

Avedesian M.M., Baker H.: Magnesium and magnesium alloys, ASM Specialty Handbook 1999.

Vesling F., Ryspaev T.: Effect of heat treatment on the superplasticity of magnesium alloys, Russian Journal of non-Forrous Metals, 2007, 48: 57-62.

Peng L., Yajiang L., Haoran G., Juan W.: Microstructure characteristics in TIG welded joint of Mg/Al dissimilar materials, Materials Letters, 2007, 61: 1288-1291.

Tuz L., Kołodziejczak P., Kolasa A.: Struktura złączy stopów AZ91 i AM-Lite wykonanych metodą TIG, Przegląd Spawalnictwa, 12/2010, s. 41-43.

Tuz L., Kolasa A., Pfeifer T.: Struktura doczołowych złączy ze stopów magnezu otrzymanych metodą MIG, Przegląd Spawalnictwa, 12/2011, s. 36-42.

Tuz L.: Badania właściwości złączy ze stopów magnezu wykonanych wybranymi technikami łączenia, Rozprawa doktorska, Warszawa 2011.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>