Wpływ przygotowania powierzchni na lutowność stali austenitycznych

Sylwia Mosińska, Andrzej Ambroziak, Artur Lange, Piotr Białucki

Abstrakt


W artykule przedstawiono techniki oczyszczania powierzchni z tlenków oraz zanieczyszczeń (smarów, olejów, zadziorów, opiłków i innych) powierzchni obrabianego metalu. Przedstawiono również trudności występujące przy lutowaniu stali austenitycznej. 

influence of surface preparation on the solderability of austenitic steels 

Abstract

The paper presents techniques for cleaning the surface to elimination of oxides and contaminants (grease, oil, burrs, chips and other) from the surface of the machined metal piece. It also presents difficulties of soldering austenitic steel. Słowa kluczowe


lutowanie; przygotowanie powierzchni; stal austenityczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Wróbel M., Nowak S., Blacharski M.: Inżynieria Materiałowa 3 (2003) 101-110.

Przybyłowicz K.: Metaloznawstwo, WNT, Warszawa 2009.

Mirski Z., Granat K., Bulica A.: Problemy występujące przy spajaniu miedzi ze stalą kwasoodporną, VIII Konferencja Naukowo-Techniczna, Problemy i innowacje w remontach energetycznych PIRE 2005, Wyd. OBR Gospodarki Remontowej

Energetyki, Wrocław 2005, s. 211-222.

Mirski Z., Granat K., Winiowski A., Bulica A.: Porównanie metod spajania miedzi ze stalą austenityczną, Inżynieria Materiałowa, nr 3/2006, s. 205-208.

Pilarczyk J.: Poradnik inżyniera. Spawalnictwo, t. 2 (pod red.

J. Pilarczyka), WNT, Warszawa 2005.

Mirski Z., Granat K., Prasałek A.: The diffusive barriers in

copper brazing with austenitic steel by use the Cu-Ag-P (L-Ag15P) filler metal, The Archives Metallurgy and Materials, t. 53, 4/2008, s. 1035-1046.

www.euro-inox.org/pdf/map/StainlessSteelProperties_PL.pdf [8] Tasak E.: Metalurgia spawania, Wyd. JAK, Kraków, 2008.

www.ewamalecka.republika.pl/elements/cu.htm

Dudziński W.: Atlas struktur metali i stopów, Instytut Mechaniki Technicznej i Materiałoznawstwa, Opracowanie wewnętrzne, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1995.

Mirski Z., Granat K., Prasałek A.: Lutowanie twarde miedzi ze stalą chromowo-niklową w urządzeniach chłodniczych, Polski

Instalator, nr 9/2007, s. 72-76.

Mottram D.R., Wronski A.S., Chiton A.C.: Brazing copper to

mild and stainless steels using copper – phosphorus – tin pastel, Welding Journal, April 1986, s. 43-46.

Siebert R., Zimmermann K. F.: Löten als Verbindungstechnik für metallische Werkstoffe, H. 27, Technik die verbindet,

Hanau 1975.

Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali; PKN,

PN-EN 1011-3, listopad 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v85i6.244

Refbacks

  • There are currently no refbacks.