Wpływ przygotowania powierzchni na lutowność stali austenitycznych

Main Article Content

Sylwia Mosińska
Andrzej Ambroziak
Artur Lange
Piotr Białucki

Abstract

W artykule przedstawiono techniki oczyszczania powierzchni z tlenków oraz zanieczyszczeń (smarów, olejów, zadziorów, opiłków i innych) powierzchni obrabianego metalu. Przedstawiono również trudności występujące przy lutowaniu stali austenitycznej. 

influence of surface preparation on the solderability of austenitic steels 

Abstract

The paper presents techniques for cleaning the surface to elimination of oxides and contaminants (grease, oil, burrs, chips and other) from the surface of the machined metal piece. It also presents difficulties of soldering austenitic steel. 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
S. Mosińska, A. Ambroziak, A. Lange, and P. Białucki, “Wpływ przygotowania powierzchni na lutowność stali austenitycznych”, Weld. Tech. Rev., vol. 85, no. 6, Jun. 2013.
Section
Original Articles

References

Wróbel M., Nowak S., Blacharski M.: Inżynieria Materiałowa 3 (2003) 101-110.

Przybyłowicz K.: Metaloznawstwo, WNT, Warszawa 2009.

Mirski Z., Granat K., Bulica A.: Problemy występujące przy spajaniu miedzi ze stalą kwasoodporną, VIII Konferencja Naukowo-Techniczna, Problemy i innowacje w remontach energetycznych PIRE 2005, Wyd. OBR Gospodarki Remontowej
Energetyki, Wrocław 2005, s. 211-222.

Mirski Z., Granat K., Winiowski A., Bulica A.: Porównanie metod spajania miedzi ze stalą austenityczną, Inżynieria Materiałowa, nr 3/2006, s. 205-208.

Pilarczyk J.: Poradnik inżyniera. Spawalnictwo, t. 2 (pod red.
J. Pilarczyka), WNT, Warszawa 2005.

Mirski Z., Granat K., Prasałek A.: The diffusive barriers in
copper brazing with austenitic steel by use the Cu-Ag-P (L-Ag15P) filler metal, The Archives Metallurgy and Materials, t. 53, 4/2008, s. 1035-1046.

www.euro-inox.org/pdf/map/StainlessSteelProperties_PL.pdf [8] Tasak E.: Metalurgia spawania, Wyd. JAK, Kraków, 2008.

www.ewamalecka.republika.pl/elements/cu.htm

Dudziński W.: Atlas struktur metali i stopów, Instytut Mechaniki Technicznej i Materiałoznawstwa, Opracowanie wewnętrzne, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1995.

Mirski Z., Granat K., Prasałek A.: Lutowanie twarde miedzi ze stalą chromowo-niklową w urządzeniach chłodniczych, Polski
Instalator, nr 9/2007, s. 72-76.

Mottram D.R., Wronski A.S., Chiton A.C.: Brazing copper to
mild and stainless steels using copper – phosphorus – tin pastel, Welding Journal, April 1986, s. 43-46.

Siebert R., Zimmermann K. F.: Löten als Verbindungstechnik für metallische Werkstoffe, H. 27, Technik die verbindet,
Hanau 1975.

Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali; PKN,
PN-EN 1011-3, listopad 2002.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>