Kontrola jakości połączeń lutowanych

Maciej Różański

Abstrakt


W artykule zawarto zestawienie norm jakościowych stosowanych dla połączeń lutowanych twardym lutem. Przedstawiono najczęściej występujące niezgodności lutownicze w połączeniach lutowanych i główne przyczyny ich powstawania. Przeprowadzono przegląd klasycznych metod badań niszczących i nieniszczących oraz określono ich przydatność do badań połączeń lutowanych w zależności od ich konstrukcji. Przedstawiono wyniki badań jakości połączeń lutowanych z wykorzystaniem termografii aktywnej jako nowatorskiej metody badań nieniszczących. 

Quality inspection of brazed joints  

Abstract

Specification of quality standards using for brazed joints. Imperfection which are most often in brazed joint and reasons for coming into existence. Review of classic of non destructive testing (NDT) and destructive (DT). Usability of nDT and DT to examination of different type of brazed joints. Results of quality examination of brazed joints with the aim of active thermography as a modern non destructive testing method. 
Słowa kluczowe


NDT; złącza lutowane; brazed joints

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ciszewski A., Radomski T.: Obróbka oraz łączenie tytanu i jego stopów, WnT, Warszawa 1984.

PN-EN ISO 18279:2008P Lutowanie twarde. niezgodności w złączach lutowanych na twardo.

PN-EN 12797:2002 Lutowanie twarde. Badania niszczące złączy lutowanych na twardo.

PN-EN 12799:2003 Lutowanie twarde. Badania nieniszczące złączy lutowanych na twardo.

www.olympus-ims.com, 24.06.2013

www.cemosxray.com, 24.06.2013

Pawlak S., Różański M., Muzia G.: Zastosowanie termografii aktywnej do badań nieniszczących połączeń lutowanych, Przegląd Spawalnictwa, nr 2/2013, s. 24-28.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v85i9.199

Refbacks

  • There are currently no refbacks.