Analiza właściwości powłokowych barier cieplnych natryskiwanych płomieniowo; Analysis of the properties of thermal barrier coatings produced by flame spraying

Artur Czupryński, Andrzej Ozgowicz

Abstrakt


Streszczenie

W artykule porównano wyniki badań dotyczących właściwości eksploatacyjnych powłok ceramicznych natryskiwanych płomieniowo, materiałami ceramicznymi tlenkowymi w postaci proszku na osnowie tlenku aluminium Al2O3 oraz tlenku cyrkonu ZrO2, na podłoże z konstrukcyjnej stali niestopowej S235JR. Oceny dokonano w oparciu o badania metalograficzne, przyczepno- ści powłoki do podłoża, odporności na ścieranie, odporności na zużycie erozyjne oraz udar cieplny. 

Abstract

This article compares the results of studies on the operational properties of the flame sprayed ceramic coatings, ceramics oxide powder on the base of aluminum oxide and zirconium oxide Al2O3 ZrO2, on the ground of non-alloy structural steel S235JR. The assessments were based on metallographic examination, the adhesion, abrasion resistance, resistance to erosive wear and thermal shock. Słowa kluczowe


bariery cieplne, modyfikacja powierzchni, natryskiwanie płomieniowe, thermal barrier, surface modification, thermal spraying

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


http://www.flamesprayinc.com

Arcondéguy A.,Gasgnier G.,Montavon G.,Pateyron B.,Denoir-

jean A., Grimaud A., Huguet C.: Effects of spraying parameters onto flame-sprayed glaze coating structures., Surface and Co- atings Technology, vol. 202, no. 18, s. 4444-4448, 2008.

Li J. F., Li L., Stott F. H.: Combined laser and flame surface coating of refractory ceramics: phase and microstructural characteristics., Thin Solid Films, vol. 453-454, s. 67-71, 2004.

Yafeng Lian, Laigui Yu, Qunji Xue.: The effect of cerium dio- xide on the friction and wear properties of flame spraying nickel-based alloy coating., Wear, Volumes 181-183, Part 1, s. 436-441, 1995.

BorisovYu.,BorisovaA.L.:Interfaceinteractionandstructu- ral transformation in particles of ceramic and cermet com- posite powders in flame spraying., Ceramics International, vol. 9, no. 4, s. 138-141, 1983.

Chang-Jiu Li, Guan-Jun Yang, Ze Wang: Formation of nano- structured TiO2 by flame spraying with liquid feedstock., Ma- terials Letters, vol. 57, no. 13-14, s. 2130-2134, 2003.

Vargas F., Ageorges H., Fournier P., Fauchais P., López M.E.: Mechanical and tribological performance of Al2O3-TiO2 co- atings elaborated by flame and plasma spraying., Surface and Coatings Technology, 2010, vol. 205, no. 4, 15, s. 1132- 1136.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v86i12.15

Refbacks

  • There are currently no refbacks.