Technologia spawania orbitalnego metodą TIG austenitycznej stali nierdzewnej X5CrNi18-10

Jacek Górka, Karolina Grzesica, Krzysztof Golda

Abstrakt


W artykule przedstawiono technologię spawania złączy rur z austenitycznej stali nierdzewnej X5CrNi18-10 o wymiarach: ø 50,8 x 1,5 mm, wykonanych metodą spawania orbitalnego TIG bez użycia materiału dodatkowego. W zakresie przeprowadzonych badań wykonano: badania składu chemicznego, badania zawartości ferrytu delta, badania nieniszczące złączy spawanych, badania wizualne wraz z oceną barw nalotowych od strony grani spoiny oraz od strony lica spoiny (wg duń- skiego raportu 94.34 Instytutu Force Technology oraz amery- kańskich przepisów ASME BPE - 2012), badania radiograficzne, badania niszczące złączy spawanych. Przeprowadzone badania wykazały, że zaproponowana technologia pozwala na uzyskanie złączy spawanych spełniających wymagania w zakresie kwalifikowania technologii spawania.


Słowa kluczowe


stal nierdzewna austenitycza; spawanie orbitale; spawanie TIG; właściwości; ferryt delta

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Weman K.: A History of Welding, Svetsaren, 1, 2004, pp. 32-35.

Grundmann J.: Wysokowydajne spawanie cienkich blach – TOPTIG(TM), Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, Gliwice, 5, 2008, s. 69-71.

Kiszka A.: Spawanie orbitalne rur metodą TIG i A-TIG, Stal Metale & Nowe Technologie, 7-8, 2013, s. 63-66.

Aichele G.: Orbital welding – solutions for demanding tasks (Part 1), Welding and Cutting, 4, 2005, pp. 176-178.

Nowacki J., Dąbrowski A., Łukojć A.: Technologiczne aspekty automatycznego spawania orbitalnego stali duplex, Przegląd Spawalnictwa, 8-10, 2002, s. 35-40.

Białucki P., Lange A., Miazga K.: Spawanie orbitalne rur cienkościennych ze stali 316L, Przegląd Spawalnictwa, 10, 2012, s. 33-35.

Niagaj J., Jędrusiak A.: Wpływ składu gazu osłonowego oraz parametrów spawania orbitalnego metodą TIG na wymiary i jakość spoin obwodowych rurek z austenitycznej stali nierdzewnej, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, 1, 2015, s. 25-29.

Lukkari J., Orbital – TIG – a great way to join pipes, vol. 60, Svetsaren, 1, 2005, pp. 3-6.

Parzych S., Pawłowski B., Krawczyk J., Bała.: Korozja wżerowa złączy spawanych stali austenitycznej X6CrNiTi18-10, Przegląd Spawalnictwa, 7, 2010, s. 14-17.

Łabanowski J., Głowacka M.: Przebarwienia powierzchni złączy spawanych stali odpornych na korozję, Przegląd Spawalnictwa, 6, 2008, s. 3-6.

Fydrych D.: Wpływ stanu powierzchni po spawaniu na odporność korozyjną austenitycznej stali nierdzewnej AISI 304, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 1,2018.

Menzel M.: Osłona grani spoiny, Przegląd Spawalnictwa, 6, 2008, s. 23-25.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v90i5.898

Refbacks

  • There are currently no refbacks.