Analiza mikropaskowego czujnika naprężeń z prostokątnym promiennikiem

Przemysław Łopato, Michał Herbko

Abstrakt


Przetworniki mikropaskowe umożliwiają monitorowanie odkształcenia i pośrednio naprężenia badanego elementu konstrukcyjnego. Określenia odkształceń dokonuje się poprzez pomiar charakterystyki współczynnika odbicia S11 w funkcji częstotliwości. Czujniki tego rodzaju wykazują liniową zależność zmian częstotliwości rezonansowych od wydłużenia badanego elementu, tak więc mogą być dobrą alternatywą dla tensometrów. W artykule zbadano, stosując metodę elementów skończonych, jak czułość przetwornika zależy od jego rozmiaru. 

Analysis of rectangular microstrip strain sensor 

Abstract

Microstrip sensors allow measurement of deformation and indirectly stress of construction element. Evaluation of deformation is done by measuring the characteristics of the re ection coe cient S11 as a function of frequency. This kind of sensor has a linear dependence between the shift of the resonant frequency and strain, so, it can be alternative for strain gauges. In this article the dependence between the sensitivity of the sensor and its size was examined using Finite Element Modeling. 
Słowa kluczowe


antenowy czujnik mikropaskowy; pomiar odkształceń; technika mikrofalowa; badania nieniszczące; SHM

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Y. Q. Ni, K. Y. Wong: Integrating Bridge Structural Health Monitoring and Condition-Based Maintenance Management, 4th International Workshop on Civil Structural Health Monitoring, 2012 Nov 6-8, Berlin, Germany.

C. Ranieri, G. Fabbrocino, E. Cosenza: Structural health monitoring systems as a tool for seismic protection, The 14th World Conference on Earthquake Engineering, 2008 Nov 12-17, Beijing, China.

C. Bockenheimer, H. Speckmann: Validation, Veri cation and Implementation SHM at Airbus, IWSHM, 2013, Standford, USA.

A. Daliri, A. Galehdar, S. John, C. H. Wang W. S. T. Rowe, Ghorbani K.: Wireless strain measurement using circular microstrip patch antennas, Sensors and Actuators A: Physical, vol. 184, pp. 86-92, 2012.

U. S. Tata: Study of patch antennas for strain measurement, Arlington, 2008.

W. Wang, H. Ge , T. Liu T., Liu M.: Study of Patch Antennas for Strain Measurement, Electromagnetic Nondestructive Evaluation (XVIII), vol. 40, pp. 313-321, 2015.

N. Sharama N., V. V. Thakare: Analysis of Microstrip Rectangular Patch Antenna as a Strain Sensor, International of Research in Electronic and Communication Technology, vol. 2, No. 2, pp. 17-19, 2015.

H. Huang, Flexible: Wireless Antenna Sensor: A Review, IEEE Sensors Journal, vol. 13, No. 10, pp. 3865-3872, 2013.

A. Daliri: Slotted circular microstrip antenna application in strain based structural health monitoring, The 14th Australian International Aerospace Congress, 2011 Feb 28-Mar 3: Melbourne, Australia.

A. Daliri, C. H. Wang, S. John, A. Galehdar, W. S. T. Rowe, K. Ghorbani: Multidirectional circular microstrip patch antenna strain sensor, ASME 2011 Conference on Smart Materials, Adaptive Structures and Intelligent Systems, 2011 Sep 18-21, Scottsdale, USA.

A. Benchirouf, R. Zichner, C. Muller, O. Kanoun: Electromagnetic Simulation of Flexible Strain Sensor based Microstrip Patch Antenna, International Journal of Microwave and Optical Technology, vol. 16, No. 6-I, pp. 397-401, 2015.

U. Tata, H. Huang, R. L. Carter, Chiao J. C.: Exploiting a patch antenna for strain measurements, Measurement Science and Technology, vol. 20., No. 1, pp. 1-7, 2009.

P. Lopato, G. Psuj, M. Herbko, M. Maciusowicz: Evaluation of stress in steel structures using electromagnetic methods based on utilization of microstrip antenna sensor and monitoring of AC magnetization process, IAPGOŚ, vol. 6, No. 4, pp. 32-36, 2016.

G. Psuj, B.Szymanik, P. Lopato, M. Herbko, M. Maciusowicz: Wielomodalne monitorowanie postępu zmian zmęczeniowych w stalowych elementach konstrukcji, Przegląd Spawalnictwa, vol. 88, nr 10, s. 104-109, 2016.

A. Daliri, A. Galehdar, W.S. Rowe, K. Ghorbani, S. John: Utilising microstrip patch antenna strain sensors for structural health monitoring, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, vol. 23, No. 2, pp.169-182, 2011.

X. Yi, T. Wu, Y. Wang, R.T. Leon, M.M. Tentzeris, G. Lantz: Passive Wireless Smart-Skin Sensor using RFID-Based Folded Patch Antenna, International Journal of Smart and Nano materials, vol. 2, No. 1, pp. 22-38, 2010.

M. Herbko: Mikrofalowy czujnik do monitorowania stanu odkształceń w materiałach, Praca magisterska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin, 2016.

C.A. Balanis: Antenna theory. third edition, John Wiley & Sons, Hoboken, 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v89i9.810

Refbacks

  • There are currently no refbacks.