Badania spoin wykonanych metodą MAG w różnych osłonach gazowych; Investigations of welded joints produced by MAG process in shielding gases

Anna Pocica, Wojciech Popanda, Dawid Nowak

Abstrakt


W artykule przedstawiono wyniki badań złączy wykonanych metodą MAG w osłonach różnych mieszanek gazowych. Stwierdzono, że osłona gazowa oraz rodzaj transportu materiału w łuku powodują różną głębokość wtopienia, wielkość strefy wpływu ciepła oraz twardość uzyskanych złączy. Ze względu na złożoność czynników wpływających na formowanie się spoiny (prąd, napięcie, prędkość spawania, osłona gazowa) należy zawsze ana- lizować wszystkie zmienne i dopiero na podstawie takiej analizy możliwe jest określenie zalecanych parametrów spawania czy osłony gazowej.

Abstract

The investigations of welded joint produced by MAG process in various shielding gases are presented. It was concluded that shielding gas and type of material transfer in arc cause different penetration depth, the size of heat affected zone and the hardness obtained connectors. Due to the complexity of the factors affecting the formation of the weld (current, voltage, rate of welding, shielding gas), all the variables should always be analyzed, and only on the basis of this analysis it is possible to determine the recommended welding parameters or shielding gas. 


Słowa kluczowe


gazy osłonowe; geometria spoin; spawanie MAG; shielding gases; weld geomtry; GMAW

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


PierożekB.,LassocińskiJ.:Spawanie łukowe stali w osłonach gazowych. WNT, Warszawa 1987.

Ferenc K., Ferenc J.:Spawalnicze gazy osłonowe i palne. WNT, Warszawa 2005.

Poradnik inżyniera, konstruktora i technologa pod redakcją K. Ferenca. Wyd. VerlagDashofer, Warszawa 2013.

Pilarczyk J., Pilarczyk J.: Spawanie i napawanie elektryczne metali. Wyd. Śląsk, Katowice 1996.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v86i5.81

Refbacks

  • There are currently no refbacks.