Wpływ wyżarzania normalizującego na rozwój pęknięć zmęczeniowych oraz właściwości materiałów platerowanych stopami niklu

Grzegorz Kwiatkowski, Dariusz Rozumek

Abstrakt


W pracy opisano rozwój pęknięć zmęczeniowych dla dwóch różnych materiałów zgrzewanych wybuchowo. W obu przypadkach wykorzystano jednakowy materiał podstawowy – stal niestopowa P355NH zaś materiałami nakładanymi są stopy niklu alloy 625 i C-276. Przeprowadzono badania zmęczeniowe przy cyklicznym zginaniu i współczynniku asymetrii cyklu wynoszącym R = -1 oraz amplitudzie momentu Ma = 19.41 N•m. Rozwój pęknięć zmęczeniowych mierzony był przy pomocy przenośnego mikroskopu o powiększeniu 25x znajdującego się przy maszynie zmęczeniowej MZGS- 100. W pracy przedstawiono również wyniki badań statycznych oraz badania rozkładu twardości na przekroju poprzecznym bimetalu przed i po obróbce cieplnej. 


Słowa kluczowe


zgrzewanie wybuchowe; wyżarzanie normalizujące; pęknięcia zmęczeniowe; zginanie; twardość; stopy niklu; explosive welding; normalization annealing; fatigue cracks fatigue; bending; hardness; nickel alloys

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Crossland B.: Explosive welding of metals and its application, Claredon Press, Oxford, 1982.

Walczak W.: Zgrzewanie wybuchowe metali, Warszawa, WNT, 1989.

Rogalski, D. Fydrych, W. Walczak: Zastosowanie zgrzewania wybuchowego do wytwarzania kompozytów metalowych z osnową aluminiową, Przegląd Spawalnictwa vol. 85, nr 5, 2013.

U. Sobczak, M. Najwer, G. Kwiatkowski: Wpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę i odporność korozyjną bimetalu stal 904L – nikiel N02201 wytworzonego zgrzewaniem wybuchowym, Przegląd Spawalnictwa vol. 88, nr 7, 2016.

A. Pocica, M. Najwer: Obróbka cieplna zgrzewanych wybuchowo bimetali ze stali austenitycznych, Przegląd Spawalnictwa, vol. 86, nr 5, 2014.

Kwiatkowski G., Rozumek D.: Rozwój pęknięć przy cyklicznym zginaniu dla różnych materiałów platerowanych wybuchowo, Przegląd Spawalnictwa, vol. 88, nr 4, 2016.

Natalia Pocica, Lechosław Tuz: Ocena mikrostruktury i wybranych własności mechanicznych złączy zgrzewanych wybuchowo po obróbce cieplnej, Przegląd Spawalnictwa, vol. 88, nr 4, 2016.

Rozumek D., Macha E.: Opis rozwoju pęknięć zmęczeniowych w materiałach sprężysto-plastycznych przy proporcjonalnym zginaniu ze skręcaniem, Politechnika Opolska, Opole 2006.

Kocańda S., Szala J.: Podstawy obliczeń zmęczeniowych, Warszawa, PWN, 1997.

EN 578/578M Standard Speci cation for Straight-Beam Ultrasonic Exa- mination of Rolled Steel Plates for Special Applications.

ASTM A-265-12 Standard Speci cation for Stainless Chromium-Nickel Steel-Clad Plate.

ASTM A370-09 Test Method and De nition for Mechanical Testing.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v89i7.795

Refbacks

  • There are currently no refbacks.