Effect of normalization annealing on the fatigue cracks growth and properties for cladded materials with nickel alloys

Grzegorz Kwiatkowski, Dariusz Rozumek

Abstrakt


The work describes the development of fatigue cracks for two different materials by explosive welding. In both cas- es, was used the same base material carbon steel - P355NH and clad materials are nickel alloys 625 and C-276. Fatigue tests were carried out at cyclic bending with stress ratio R = -1 and amplitude of the moment Ma = 19.41 N•m. The fatigue cracks growth was measured by a 25x magnifi- cation microscope located at the fatigue test stand MZGS- 100. The paper also presents the study of strength tests and hardness distribution in bimetal cross section before and after heat treatment.


in polish

Wpływ wyżarzania normalizującego na rozwój pęknięć zmęczeniowych oraz właściwości materiałów platerowanych stopami niklu

W pracy opisano rozwój pęknięć zmęczeniowych dla dwóch różnych materiałów zgrzewanych wybuchowo. W obu przypadkach wykorzystano jednakowy materiał podstawowy – stal niestopowa P355NH zaś materiałami nakładanymi są stopy niklu alloy 625 i C-276. Przeprowadzono badania zmęczeniowe przy cyklicznym zginaniu i współczynniku asymetrii cyklu wynoszącym R = -1 oraz amplitudzie momentu Ma = 19.41 N•m. Rozwój pęknięć zmęczeniowych mierzony był przy pomocy przenośnego mikroskopu o powiększeniu 25x znajdującego się przy maszynie zmęczeniowej MZGS- 100. W pracy przedstawiono również wyniki badań statycznych oraz badania rozkładu twardości na przekroju poprzecznym bimetalu przed i po obróbce cieplnej. 


Słowa kluczowe


explosive welding; normalization annealing; fatigue cracks fatigue; bending; hardness; nickel alloys

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Crossland B.: Explosive welding of metals and its application, Claredon Press, Oxford, 1982.

Walczak W.: Zgrzewanie wybuchowe metali, Warszawa, WNT, 1989.

Rogalski, D. Fydrych, W. Walczak: Zastosowanie zgrzewania wybuchowego do wytwarzania kompozytów metalowych z osnową aluminiową, Przegląd Spawalnictwa vol. 85, nr 5, 2013.

U. Sobczak, M. Najwer, G. Kwiatkowski: Wpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę i odporność korozyjną bimetalu stal 904L – nikiel N02201 wytworzonego zgrzewaniem wybuchowym, Przegląd Spawalnictwa vol. 88, nr 7, 2016.

A. Pocica, M. Najwer: Obróbka cieplna zgrzewanych wybuchowo bimetali ze stali austenitycznych, Przegląd Spawalnictwa, vol. 86, nr 5, 2014.

Kwiatkowski G., Rozumek D.: Rozwój pęknięć przy cyklicznym zginaniu dla różnych materiałów platerowanych wybuchowo, Przegląd Spawalnictwa, vol. 88, nr 4, 2016.

Natalia Pocica, Lechosław Tuz: Ocena mikrostruktury i wybranych własności mechanicznych złączy zgrzewanych wybuchowo po obróbce cieplnej, Przegląd Spawalnictwa, vol. 88, nr 4, 2016.

Rozumek D., Macha E.: Opis rozwoju pęknięć zmęczeniowych w materiałach sprężysto-plastycznych przy proporcjonalnym zginaniu ze skręcaniem, Politechnika Opolska, Opole 2006.

Kocańda S., Szala J.: Podstawy obliczeń zmęczeniowych, Warszawa, PWN, 1997.

EN 578/578M Standard Speci cation for Straight-Beam Ultrasonic Exa- mination of Rolled Steel Plates for Special Applications.

ASTM A-265-12 Standard Speci cation for Stainless Chromium-Nickel Steel-Clad Plate.

ASTM A370-09 Test Method and De nition for Mechanical Testing.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v89i7.795

Refbacks

  • There are currently no refbacks.