Dopuszczalna wielkość szczeliny w złączu spawanym ze względu na możliwość jego pękania

Main Article Content

Krzysztof Werner
Kwiryn Wojsyk

Abstract

Praca przedstawia ocenę złącza spawanego zawierającego niezgodność w postaci szczeliny ze względu na możliwość jego pękania. Obliczono dopuszczalną wielkość szczeliny wskrośnej w złączu spawanym oraz określono stan bezpieczeństwa dla złącza zawierającego niezgodność odkrytą – szczelinę półeliptyczną o założonych wymiarach. Obliczenia wykonano na podstawie krytycznych właściwości materiału złącza dla dwóch poziomów obciążenia rozciągającego z uwzględnieniem przyjętego modelu rozkładu naprężęń własnych w złączu. Krytyczne właściwości materiału, tj. krytyczne rozwarcie czoła pęknięcia i odporność na pękanie, wyznaczono na podstawie wyników badań udarności dla każdej strefy złącza. The permissible size of the fissure in welded joint because of the possibility of his cracking AbstractThe work presents the opinion of welded joint with the defect, i.e. fissure, because of the possibility of his cracking. The permissible size of the fissure thoroughly in welded joint was calculation and the state of the safety was qualified for welded joint including the open defect – semielliptical fissure for put her dimensions. The calculations were made on the basis of the critical material proprieties of welded joint for two levels of tensile loading with the regard put model of the residual stress distribution. The critical material proprieties, i.e.: fracture toughness and the critical crack tip opening displacement, were estimated on basis of the test results of impact resistance for every zone of the welded joints. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
K. Werner and K. Wojsyk, “Dopuszczalna wielkość szczeliny w złączu spawanym ze względu na możliwość jego pękania”, WeldTechRev, vol. 88, no. 11, Nov. 2016.
Section
Articles

References

Kocańda S.: Zmęczeniowe pękanie metali, WNT Warszawa 198.

Rykaluk K.: Pęknięcia w konstrukcjach stalowych, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne Wrocław 2000.

Neimitz A.: Mechanika pękania, PWN Warszawa 1998.

Brózda J.: Wprowadzenie do mechaniki pękania, Instytut Spawalnictwa Gliwice 2008.

Prażmowski M., Rozumek D.: Rozwój pęknięć przy cyklicznym zginaniu w złączu cyrkon-stal powstałych w wyniku zgrzewania wybuchowego. Przegląd Spawalnictwa 4/2014 s. 45-50.

Bański R., Rozumek D.: Rozwój pęknięć zmęczeniowych w bimetalach stal-tytan wykonanych metodą zgrzewania wybuchowego (platerowania). Przegląd Spawalnictwa 4/2012 s. 9.

Stasiuk P., Karolczuk A., Kuczko W.: Rozkład naprężeń w krzyżowym złączu spawanym z uwzględnieniem rzeczywistego kształtu spoiny. Przegląd Spawalnictwa 1/2014 s. 29-33.

Słania J., Staniszewski K., Hyc K.: Ocena przełomów złączy spawanych po próbie łamania. Przegląd Spawalnictwa 12/2013 s. 142-151.

Wichtowski B.: Obliczenia złączy spawanych poddanych obciążeniom statycznym i zmęczeniowym według Eurokodu 3. Przegląd Spawalnictwa 1/2011 s. 15.

Wichtowski B., Wichtowski M.: Wytrzymałość zmęczeniowa spoin czołowych z nakładkami wg Eurokodu 3. Przegląd Spawalnictwa 3/2011 s. 36.

Werner K., Wojsyk K.: Analiza możliwości kruchego pękania spawanych elementów konstrukcji stalowych. Przegląd Spawalnictwa 5/2015 s. 91-93.

Werner K., Wojsyk K.: Wyznaczanie dopuszczalnej wielkości szczeliny w złączu spawanym ze względu na możliwość jego pękania. Przegląd Spawalnictwa 10/2015 s. 45-48.

Miśta J.: Ocena dopuszczalności niezgodności spawalniczych dokonywana na podstawie mechaniki pękania w złączach ze stali typu S355 w różnych temperaturach. Praca magisterska pod kier. K. Wojsyka, Częstochowa 2013.

Pietrzak E.: Wyznaczanie maksymalnych niezgodności spawalniczych na podstawie zbadanych właściwości fizycznych materiału oraz mechaniki pękania. Praca magisterska pod kier. K. Wojsyka, Częstochowa 2012.

Most read articles by the same author(s)