Wybrane właściwości powłok aluminiowych natryskiwanych metodą LPCS na PA6

Main Article Content

Aleksandra Małachowska
Tomasz Kowal
Marcin Winnicki
Andrzej Ambroziak

Abstract

W artykule przedstawiono badania powłok aluminiowych naniesionych na poliamid 6 za pomocą niskociśnieniowej odmiany metody cold spray (LPSC). Porównano wpływ przygotowania powierzchni na przyczepność, mikrotwardość oraz mikrostrukturę powłok. Warstwy wytworzone na podłożach niepoddanych obróbce charakteryzowały się tendencją do samoistnej utraty przyczepności. Przyczepność uległa znacznemu zwiększeniu dzięki zastosowaniu obróbki strumieniowo-ściernej w podwyższonej temperaturze oraz międzywarstw cynowych. Osiągnięte wartości są porównywalne z możliwymi do uzyskania innymi metodami natryskiwania cieplnego. 

Selected properties of aluminium coatings sprayed with LPCS method on PA6 

Abstract

The article presents a study on aluminum coatings deposited on polyamide 6 by a low-pressure cold spray method (LPSC). The effect of surface preparation on adhesion, microhardness and microstructure of coatings was compared. The layers sprayed on untreated substrates were characterized by a tendency to delamination. Adhesion has been significantly increased through the use of sandblasting at an elevated temperature and tin interlayer. Coatings performance is comparable to those obtained by other methods. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
A. Małachowska, T. Kowal, M. Winnicki, and A. Ambroziak, “Wybrane właściwości powłok aluminiowych natryskiwanych metodą LPCS na PA6”, Weld.Tech.Rev., vol. 88, no. 6, Jun. 2016.
Section
Articles

References

D. Dobosz, „Era plastiku. Tworzywa sztuczne w motocyklach,” Świat motocykli, nr 12, 2012.

K. Mrówczyński, „Tworzywa sztuczne w motoryzacji: stabilny wzrost i niezłe perspektywy,” Chemia i biznes, nr 3, 2013.

K. Bielefeldt, J. Walkowiak i W. Papacz, „Wzmocniok ne tworzywa sztuczne w motoryzacji,” Zeszyty naukowe instytutu pojazdów Politechniki Warszawskiej, nr 1, pp. 71-80, 2014.

R. Suchentrunk, „Kunststoffmetallisierung”, Leuze Verlag, Saulgau, 1991

Adrian P Mouritz, Introduction to Aerospace Materials, woodhead publishing limited, Cambridge 2012.

X. L. Zhou, A. F. Chen, J. C. Liu, X. K. Wu i J. S. Zhang, „Preparation of metallic coatings on polymer matrix composites by cold spray,” Surface & Coatings Technology, nr 206, p. 132–136, 2011.

H. Ashrafizadeh, P. Mertiny, and A. McDonald, Evaluation of the Influence of Flame Spraying Parameters on Microstructure and Electrical Conductivity of Al-12Si Coatings Deposited on Polyurethane Substrates Proceeding of ITSC 2015, Long Beach USA.

Adrián Lopera-Valle, André McDonald, Use of Flame-Sprayed Coatings as Heating Elements for Polymer-Based Composite Structures, Proceeding of ITSC 2015, Long Beach USA.

Sun Guanhong, He Xiaodong , Jiang Jiuxing, Sun Parametric study of Al and Al2O3 ceramic coatings deposited by air plasma spray onto polymer substrate Yue Applied Surface Science 257 (2011) 7864–7870.

Hezhou Ye, Jianfeng Wang, Preparation of aluminum coating on Lexan by cold spray, Materials Letters 137 (2014) 21 –24.

Zhou X.L., Chen A.F., Liu J.C., Wu X.K, Zhang J.S., Preparation of metallic coatings on polymer matrix composites by cold spray, Surf. Coat. Technol.,2011, vol. 206(1), pp. 132–136.

Winnicki M. , Kocimski J. , A. Ambroziak A., Porównanie wydajności procesu dwóch metod natryskiwania na zimno: nisko i wysokociśnieniowej, XXXIX Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Krynica, 27-30 IX 2011 : [monografia / pod red.Jerzego Pacyny]. 2011 (Kraków: Zakład Usług Poligraficznych). s. 247-252.

Koivuluoto H., Lagerbom J., Kylmälahti M., Vuoristo P., Microstructure and Mechanical Properties of Low-Pressure Cold-Sprayed (LPCS) Coatings, Journal of Thermal Spray Technology, 2008,vol. 17(5-6), pp. 721-727.

Ning X.-J., Jang J.-H., Kim H.-J, The effects of powder properties on in-flight particle velocity and deposition process during low pressure cold spray process, Applied Surface Science, 2007, vol. 253, p. 7449–7455.

Assadi H., Gärtner F., Stoltenhoff T., Kreye H., Bonding mechanism in cold gas spraying, , Acta Materialia 51 (2003), pp. 4379–4394.

Lupoi R., O’Neill W. ,Deposition of metallic coatings on polymer surfaces using cold spray, Surf. Coat. Technol., 2010, vol. 205, pp. 2167–2173.

Giraud D., Borit F., Guipont V., Jeandin M.,Malhaire J.M., Metallization of a Polymer Using Cold Spray: Application to Aluminum Coating of Polyamide 6, Thermal Spray 2012: Proceedings from the International Thermal Spray Conference and Exposition, May 21–24, 2012, Houston, Texas, USA.

Ganesan A., Yamada M., Fukumoto M., Cold Spray Coating Deposition Mechanism on the Thermoplastic and Thermosetting Polymer Substrates Journal of Thermal Spray Technology Vol. 22(8) 2013 pp. 1275–1282.

Zhang D., Shipway P.H., McCartney D.G., Cold Gas Dynamic Spraying of Aluminum: The Role of Substrate Characteristics in Deposit Formation, Journal of Thermal Spray Technology, 2005, vol 14(1), pp. 109-116.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>