Wpływ obróbki cieplnej po spawaniu na własności i strukturę złączy ze stali 4330V

Marcin Żuk

Abstrakt


W artykule opisano wpływ obróbki cieplnej po spawaniu metodą MAG złączy wykonanych ze stali 4330V (CrNiMoV) na ich własności i strukturę. Złącza spawano w osłonie gazu M21, z użyciem materiału dodatkowego Böhler X 90-IG. Wybór drutu był uwarunkowany składem chemicznym oraz wysokimi własnościami wytrzymałościowymi stali. Blachy podgrzano wstępnie przed spawaniem do temperatury około 300􏰇°C. Po spawaniu przeprowadzono obróbkę cieplną, która polegała na wygrzaniu złączy w różnych temperaturach celem ich odpuszczenia. Następnie uzyskane połączenia zostały poddane badaniom wizualnym, badaniom makro i mikroskopowym, pomiarowi twardości, badaniom udarności, wytrzymałości na rozciąganie oraz próbie zginania. Przeprowadzone badania wykazały barak widocznych pęknięć w gotowych złączach. Stwierdzono zmiany strukturalne w obrębie SWC, co potwierdziły pomiary twardości w tych obszarach. Skutkowało to wystąpieniem pęknięć w złączach podczas prób zginania. Badania wytrzymałości na rozciąganie oraz udarności potwierdziły wysokie własności wytrzymałościowe gotowych złączy. Na podstawie przeprowa- dzonych badań ustalono optymalną obróbkę cieplną złączy spawanych ze stali 4330V po spawaniu pod zapewniającą wysokie własności wytrzymałościowych i plastycznych. 


Słowa kluczowe


stal 4330V; spawanie MAG; obróbka cieplna po spawaniu; steel 4330V; welding MAG; post weld threatment

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


C. Mikia. K. Homma, T. Tominaga, High strength and high performance steels and their use in bridge structures, Journal of Constructional, Steel Research 58 (2002), s.3–20.

C. Lee. H. Shin. K. Park, Evaluation of high strength TMCP steel weld for use in cold regions, Journal of Constructional Steel Research 74 (2012), s.134–139.

J. Pacyna, R. Dąbrowski, Wpływ wanadu na przemiany przy odpuszczaniu stali o małej zawartości innych pierwiastków, 12 th International Scientific Conference. Achivements in mechaanical and material engeenering, s. 713-718.

S. Rudnik, Metaloznawstwo, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980r.

K. Przybyłowicz, Metaloznawstwo, Wyd. WNT, Warszawa 2007r.

J. Górka, Własności i struktura złączy spawanych stali obrabianej termo-plastycznie o wysokiej granicy plastyczności, Wyd. Pol. Śl., Gliwice 2013.

AISI 4330V, TATA Steel, 2015r.

Certyfikat jakości stali 4330V.

www.westyorkssteel.com, Karta charakterystyki stali 4330V.

www.boehler-welding.com, Karta charakterystyki Böhler X 90-IG.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v88i5.615

Refbacks

  • There are currently no refbacks.