Możliwości i ograniczenia spawania rurowych złączy różnoimiennych spoinami o odmiennej grani

Kwiryn Wojsyk, Wojciech Pawełczyk

Abstrakt


Praca zawiera opis zachowania niejednorodnego złącza spawanego po procesie modernizacji. Rozważane złącze zostało wykonane ze stali konwencjonalnej i używanej obecnie stali nowej generacji. Rozważano problemy powstawania naprężeń i odkształceń spawalniczych w spoinach. Model opisuje zachowanie różnoimiennych złączy zbudowanych ze stali konwencjonalnych (X20) i nowej generacji (VM12). Na kilku ilustracjach zaprezentowano mechanizmy oddziaływania naprężeń i odkształceń w tego typu złączach. 

The opportunities and limitations of the welding of dissimilar pipe joints using welds with different roots 

Abstract

The purpose of the paper is to present the mechanism of heterogeneous welded joints during the process of the retrofit. The considered joints are made of conventional steels used in the power industry, as well as new – generation steels. The problems of failure and the design of such joints are considered in the paper. The model of heterogeneous welded joint was built with properties of conventional (X20) steel and a new generation steel of VM12 type. A few illustrations presenting the mechanism of the deformation and failure of the welded joints are presented. 
Słowa kluczowe


złącza niejednorodne; właściwości mechaniczne; naprężenia spawalnicze; degradacja termomechaniczna; heterogeneous welded joint; mechanical proper- ties; failure of welded joints; thermomechanical ratchet

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Pawełczyk W.: Właściwości złączy jednorodnych i niejednorodnych z udziałem stali VM12 i X20CrMoV121. Praca dyplomowa studiów podyplomowych o specjalności: „Wytwarzanie i remonty kotłów”. Promotor: dr inż. Kwiryn Wojsyk Częstochowa 2014 r.

Jasak J., Wojsyk K., Golański G.: Właściwości mechaniczne niejednorod- nego złącza spawanego stali VM12/X20 po wyżarzaniu. Przegląd Spa- walnictwa 4/2015 str. 5÷9.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v88i4.598

Refbacks

  • There are currently no refbacks.