Warstwy pośrednie nakładane metodą tamponową

Main Article Content

Jarosław Grześ

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań warstw pośrednich nakładanych metodą tamponową. Przedmiotem badań były warstwy metalowe (Cu, Ni) i warstwy kompozytowe (Cu+Al2O3, Ni+Al2O3), zastosowane do spajania ceramiki z metalami. Materiały łączono metodą zgrzewania dyfuzyjnego. Przedstawiono wyniki badań metalograficznych, pomiarów mikrotwardości i wyniki prób ścinania otrzymanych złączy. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
J. Grześ, “Warstwy pośrednie nakładane metodą tamponową”, Weld. Tech. Rev., vol. 83, no. 6, Jun. 2011.
Section
Original Articles

References

Włosiński W.: The joining of advanced materials, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.

Brush plating solutions instruction manual, China National Machinery Import & Export Corporation, Beijing Branch.

Grześ J.: Powłoki kompozytowe Cu+Si3N4 i Ni+ Si3N4 nakładane metodą tamponową, Kompozyty nr.6/2003, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.

Grześ J.: Możliwości metody tamponowej w zakresie nakładania powłok metalowych z gradientem właściwości, Prace Naukowe–Mechanika, z. 215, WPW, Warszawa 2006.

Barlak M., Grześ J.: The functionally gradient materials in the cooper-nickel joints, Proceedings of 6th International Scientific Conference CO-MAT-TECH’98, Trnava 1998.

Grześ J., Pietrzak K.: Spajanie materiałów z wykorzystaniem nanokompozytowych warstw z gradientem składu, Archiwum Nauki o Materiałach, t. 25, nr 4/2003.