Badanie osi drążonych w zestawach pociągów

Łukasz Rawicki

Abstrakt


Badanie osi drążonych w zestawach pociągów. Brak obecności odpowiednich norm regulujących ultradźwiękowe badania kolejowych zestawów kołowych jak również badań osi drążonych powoduje konieczność podjęcia działań kierujących ku poprawie bezpieczeństwa eksploatacji wymienionych elementów. Bezpieczeństwo eksploatacji osi kolejowych związane jest z wykryciem nieciągłości materiałowych jakimi są m.in. pęknięcia jak w najwcześniejszym etapie ich powstawania. Istotną zaletą badania osi drążonych jest wykonanie badania bez konieczności demontażu zestawów kołowych i przeprowadzenie badania w dowolnym miejscu po demontażu pokrywy maźnic. Bardzo dużą zaletą jest również zwięk- szenie szybkości wykonywania badań. 

The examination of hollow axles in sets of trains 

Abstract

The examination of hollow axles in sets of trains. The lack of appropriate standards regulating the ultrasonic testing of railway wheel sets as well as the examination of hollow axles makes it necessary to take action towards improving the safety and reliability of these elements. The operational safety of rail axes is associated with detection of material voids that include, among others, cracks in the earliest stage of their formation. An important advantage of the hollow axle test is making it without dismantling the wheelsets and performing it in any place after removing the cover of the axle boxes. A major advantage is also an increase in speed of making the tests. 
Słowa kluczowe


osie drążone; badania ultradźwiękowe UT; personel NDT; hollow axles; ultrasonic testing UT; NDT personnel

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Procedura badania ultradźwiękowego osi kolejowych zestawów kołowych- Zakład Badań Materiałów ULTRA

DIN 27201-7 Stan pojazdów kolejowych – podstawy i technologie wykonania. Część 7: badania nieniszczące.

PN-EN 15313:2010 Kolejnictwo- Wymagania eksploatacyjne dotyczące obsługi zestawów kołowych- Utrzymanie zestawów kołowych pojazdów w eksploatacji i wyłączonych z eksploatacji.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v87i12.551

Refbacks

  • There are currently no refbacks.