Lokalizacja tomografem ultradźwiękowym miejsca na granicy ośrodków o różnej gęstości w elemencie betonowym

Main Article Content

Krzysztof Schabowicz
Łukasz Radzik

Abstract

W artykule przedstawiono zastosowanie tomografu ultradźwiękowego do lokalizacji miejsca na granicy ośrodków o różnej gęstości w elemencie betonowym dostępnym z jednej strony. Dla czytelności artykułu przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z propagacją fal mechanicznych. Wykonano obliczenia numeryczne MES w programie ABAQUS dla zamodelowanego elementu betonowego. Na podstawie tych obliczeń pokazano możliwość lokalizacji miejsca na granicy ośrodków o różnej gęstości umieszczonych w elemencie betonowym dostępnym z jednej strony. Następnie wykonano badania nieniszczące z wykorzystaniem tomografu ultradźwiękowego, na podstawie których zlokalizowano miejsce na granicy ośrodków o rożnej gęstości i tym samym potwierdzono możliwość wykonania takiej lokalizacji przy pomocy tomografu ultradźwiękowego oraz prawidłowość opracowanego modelu numerycznego. 

Localization of the place on the border between mediums of different density using ultrasonic tomography 

The article describes the use of an ultrasound scanner to locate the place on the border between mediums of different density in the concrete element. For clarity, the article presents the most important issues related to the propagation of mechanical waves. The first step FEM numerical calculations in ABAQUS program were performed. The possibility to locate points from the boundaries of different density disposed in the concrete element are shown on the basis of these calculations. Next, a non-destructive testing with use of ultrasonic tomography, which were used to locate the boundaries of different density and thus confirmed the possibility to find such a location using ultrasonic tomography and the correctness of the numerical model developed. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
K. Schabowicz and Łukasz Radzik, “Lokalizacja tomografem ultradźwiękowym miejsca na granicy ośrodków o różnej gęstości w elemencie betonowym”, Weld. Tech. Rev., vol. 87, no. 12, Dec. 2015.
Section
Articles

References

J. Hoła, K. Schabowicz, „State-of-the-art non-destructive methods for diagnostic testing of building structures – anticipated development trends”, Arch. Civ. Mech. Eng., t. 10, nr 3, ss. 5–18, 2010.

K. Schabowicz, „Ultrasonic tomography – The latest nondestructive techni- que for testing concrete members – Description, test methodology, applica- tion example”, Arch. Civ. Mech. Eng., t. 14, nr 2, ss. 295–303, Luty 2014.

K. Schabowicz i V. A. Suvorov, „Nondestructive testing of a bottom sur- face and construction of its profile by ultrasonic tomography”, Russ. J. Nondestruct. Test., t. 50, nr 2, ss. 109–119, luty 2014.

A. O. De La Haza, A. A. Samokrutov, i P. A. Samokrutov, „Assessment of concrete structures using the Mira and Eyecon ultrasonic shear wave devices and the SAFT-C image reconstruction technique”, Constr. Build. Mater., t. 38, ss. 1276–1291, Stycze 2013.

A. J. Chorin i A. J. Majda, Red., Wave Motion: Theory, Modelling, and Computation, t. 7. New York, NY: Springer US, 1987.

L. Lam i H. C. Morris, Red., Wave Phenomena. New York, NY: Springer New York, 1989.

Wave Physics. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009.

J. Krautkrämer, H. Krautkrämer, Ultrasonic Testing of Materials. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1983.

Most read articles by the same author(s)