Modelowanie zjawisk cieplnych w procesie napawania

Main Article Content

Jacek Słoma
Ireneusz Szczygieł
Andrzej Sachajdak

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych zjawisk występujących podczas napawania. Do modelowania zjawisk w spawalniczym łuku elektrycznym: topienia, krystalizacji, generacji ciepła oraz przepływów wielofazowych użyto pakietu CFD Fluent. opracowano model 3D wycinka blachy 50 x 30 x 6 mm napawanej metodą GMA drutem litym o średnicy 1,2 mm. Skoncentrowano się głównie na zaprezentowaniu rozkładu temperatury w czasie, badano proces topienia materiału dodatkowego do spawania, a następnie krystalizacji jeziorka oraz przenoszenie stopionego metalu w łuku spawalniczym. Przeprowadzono również wstępną weryfikację modelu, porównując wyniki z obrazem zarejestrowanym przez szybką kamerę z prędkością 1000 klatek/s.

Modelling of heat effects in the arc weld surfacing process 

Abstract

The results of numerical calculations of phenomena which occur in the arc weld surfacing was presented in the paper. The CFD Fluent package was used for modelling the following phenomena in the electric arc: melting, solidifying, generation of heat and multiphase flows. The 3D model of a 50 x 30 x 6 metal plate cutaway padded with the use of the GMA method with a wire of 1.2 mm diameter was developed. The presentation of the distribution of temperature in time, the process of melting and later solidifying of the material, as well as the transport of the material from the arc to the padding weld were focused the article. The initial verification of the model by comparition the results with a picture recorded by 1000 frames/second fast camera was shown. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
J. Słoma, I. Szczygieł, and A. Sachajdak, “Modelowanie zjawisk cieplnych w procesie napawania”, Weld. Tech. Rev., vol. 83, no. 7, Jul. 2011.
Section
Articles

References

Xu G., Hu J., Tsai H.L.: Three-dimensional modeling of arc plasma and metal transfer in gas metal arc welding, International Journal of Heat and Mass Transfer, 52/2009, s. 1709–1724.

Fic A., Szczygieł I., Sachajdak A.: Analiza wrażliwości temperatury względem oporu kontaktowego w ukladzie do napawania powierzchni, XIII Sympozjum Wymiany ciepła i masy.

Ansys Fluent 12.0 Theory Guide.