Odporność korozyjna złączy spawanych stopu aluminium AW 7020

Marzena Lachowicz

Abstrakt


Celem pracy była ocena odporności korozyjnej złączy spawanych stopiu aluminium AW 7020 z zastosowaniem trzech rodzajów spoiwa: jednego z krzemem oraz dwóch z magnezem. W wyniku przeprowadzonych badań zaobserwowano istotne zmiany w parametrach elektrochemicznych dla poszczególnych mikroobszarów wykonanych złączy spawanych. Wyniki wykazują niedostateczną ochronę anodową badanych złączy spawanych. 

Corrosion resistance of the aluminium alloy AW 7020 welds 

The aim of this study was to evaluate the corrosion resistance of the welded joints of the alloy AW 7020 made with the use of three types of the filler metal: one with silicon and two with magnesium. Significant changes in the electrochemical parameters for each microzones of the welds were obtained. Results show that it is need to ensure the anodic protection of the welds. 
Słowa kluczowe


odporność korozyjna; złącza spawane; stopy aluminium

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dudzik K., Czechowski m.: The properties of AlZn5Mg1 (AW-7020) alloys welded by new technology friction stir welding. Journal of KONES, 2008, vol. 15, no. 3, s. 115-120.

Ma. T. den Ouden, G.: Softening behaviour of Al-Zn-mg alloys due to welding. materials Science and Engineering A, 1988 vol. A226, s. 198-204.

Andreatta F., Lohrengel m.m, Terryn H., de Wit J.H.W.: Electrochemical characterisation of aluminium AA7075-T6 and solution heat treated AA7075 using a micro-capillary cell. Electrochimica Acta, 2003, vol. 48, s. 3239-3247.

Andreatta F., Terryn H., de Wit J.H.W.: Effect of solution heat treatment on galvanic coupling between intermetallics and matrix in AA7075-T6. Corrosion Science, 2003, vol. 45, s. 1733-1746.

Kwiatkowski L.: Podatność na korozję i skuteczność aktualnych metod ochrony przed korozją stopów aluminium w budownictwie. Inżynieria powierzchni, 2009, 4, s. 24-33.

Nowak M., Opyrchał m., motyka m., Płonka B., Rajda m.: Korozja ultradrobnoziarnistych stopów aluminium serii 2xxx i 7xxx. Rudy i metale nieżelazne, 2010, 7, s. 514-517.

Meng Q., Frankel G.S.: Effect of Cu content on corrosion behavior of 7xxx series aluminum alloys. Journal of The Electrochemical Society, 2004, 151, 5, s. B271-B283.

Ura-Bińczyk E., Bałkowiec A.Z., Mikołajczyk Ł., Lewandowska m., Kurzydłowski K.J.: Wpływ wielkości ziarna na odporność korozyjną stopu aluminium 7475. Ochrona przed koro- zją, 2011, 2, s. 44-47.

Podrez-Radziszewska M., Haimann K.: Badania porównawcze odporności na korozję elektrochemiczną wybranych stopów aluminium z serii 2xxx, 5xxx i 7xxx. Ochrona przed korozją, r. 54, nr 7, s. 440-443.

Ma T., den Ouden G.: Softening behaviour of Al-Zn-mg alloys due to welding. materials Science and Engineering A, 1998, vol. A226, s. 198-204.

Lech-Grega m., Hawryłkiewicz S., Richert M., Szymański W.: Structural parameters of 7020 alloy after heat treatment simulating the welding process. materials Characterization, 2001, vol. 46, s. 251-257.

Temmar m., Hadji m., Sahraoui T.: Effect of post-weld aging treatment on mechanical properties of Tungsten Inert Gas welded low thickness 7075 aluminium alloy joints. materials and Design, 2011, vol. 32, s. 3532-3536.

Hwan T.K., Soo W.n.: Soldification cracking susceptibility of high strenght aluminium alloy weldment. Scripta materialia, 1995, vol. 34, no. 7, s. 1139-1145.

Janaki Ram G.D., mitra T.K., Shankar V., Sundaresan S.: microstructural refinement through inoculation of type 702 Al-Zn-mg alloy welds and its effect on hot cracking and tensile properties. Journal of materials Processing Technology, 2003, vol. 142, s. 174-181.

Jha A.K., murty S.V.S.n., Diwakar V., Sree Kumar K.: metallurgical analysis of cracking in weldment of propellant tank. Engineering Failure Analysis, 2002, vol. 10, s. 265-273.

Liu C., northwood D.O., Bhole S.D.: Tensile fracture behavior in CO2 laser beam welds of 7075-T6 aluminium alloy. materials and Design, 2004, vol. 25, s. 573-577.

Podrez-Radziszewska m.: Weldability problems of the technical AW7020 alloy. manufacturing Technology, 2011, vol. 11, s. 59-66.

Kuźnicka B., Podrez-Radziszewska m.: Correlation between microstructural evolution in heat affected zone and corrosion behaviour of Al-Cu alloy. Archives of metallurgy and materials 2008, vol. 53, iss. 3, s. 933-938.

Tasak E.: metalurgia spawania. Wydawnictwo JAK Andrzej

Choczewski. Kraków 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v84i8.371

Refbacks

  • There are currently no refbacks.