Analiza przyczyn niskiej trwałości złącza spawanego wału inspektomatu

Main Article Content

Krzysztof Dutka
Jan Stabryła

Abstract

W artykule przedstawiono analizę zastosowanego sposobu modernizacji wykonania wałka inspektomatu, który uległ szybkiemu zużyciu. Modernizacja polegała na zastąpieniu połączenia skręcanego połączeniem spawanym. Miejsce i sposób wykonania spoiny łączącej końcówkę wałka z rurą spowodowały podhartowanie strefy wpływu ciepła (SWC) sięgające w obszar karbu geometrycznego związanego ze stopniem wałka. Podhartowanie było bezpośrednią przyczyną powstania licznych ognisk pękania zmęczeniowego, które doprowadziło do zniszczenia po rocznej eksploatacji. 

The causes analysis of short life of the shaft in the car-wheel balancing device 

Abstract

This paper presents an analysis of the method used for regeneration of the shaft in carwheel balancing device which has rapid wear in the short period of time. Modernization contained the screw connection replacement by welded joint. The weld placement and heat input caused local hardening of heat affected zone (HAZ) and the area of geometrical notch effect from diameter change in the shaft. Local hardening caused directly by numerous fatigue cracks, which propagation resulted damage after one year use. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
K. Dutka and J. Stabryła, “Analiza przyczyn niskiej trwałości złącza spawanego wału inspektomatu”, Weld. Tech. Rev., vol. 85, no. 6, May 2013.
Section
Articles

References

Ferenc K.: Spawalnictwo. WNT, Warszawa 2007.

Tasak E., Ziewiec A.: Spawalność stali T1. Wyd. JAK Kraków
2009.

Tasak E.: Metalurgia spawania. Wyd. JAK Kraków 2008.

PN-ENISO15614-1.Specyfikacjaikwalifikowanietechnologii
spawania metali. Badanie technologii spawania.