Stan techniczny stalowego zbiornika o pojemności 570 m3 w świetle badań nieniszczących

Bernard Wichtowski, Romuald Hałas

Abstrakt


Badania są konieczne przy analizowaniu stanu technicznego konstrukcji eksploatowanej przez czas dłuższy. Omówione w artykule badania nieniszczące in situ, elementów stalowych i żelbetowych zbiornika magazynującego kwas siarkowy pozwoliły:

-oszacować aktualne właściwości materiałów oraz ich stopień degradacji i korozji,

-określić stan graniczny bezpiecznej użytkowalności konstrukcji,

-wyjaśnić przyczyny wzmożonej korozji płaszcza zbiornika cylindrycznego,

-przyjąć optymalny sposób restytucji podstawy słupa podpierającego dno zbiornika. 


Słowa kluczowe


zbiornik stalowy; stan techniczny; badania nieniszczące

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji.

Wichtowski B.: Uszkodzenia korozyjne zbiornika wieżowego na wodę; „Ochrona przed Korozją” nr 5/1997.

Wichtowski B., Ziółko J.: Trwałość eksploatacyjna podziemnych zbiorników stalowo-żelbetowych na paliwa płynne; „Konstrukcje Stalowe” nr 13/1996.

Wranglen G.: Podstawy korozji i ochrony metali; WNT Warszawa, 1985.

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe–Połączenia z fundamentami – Projektowanie i wykonanie.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane – Warunki wykonania i odbioru.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v85i12.171

Refbacks

  • There are currently no refbacks.