Stan techniczny stalowego zbiornika o pojemności 570 m3 w świetle badań nieniszczących

Main Article Content

Bernard Wichtowski
Romuald Hałas

Abstract

Badania są konieczne przy analizowaniu stanu technicznego konstrukcji eksploatowanej przez czas dłuższy. Omówione w artykule badania nieniszczące in situ, elementów stalowych i żelbetowych zbiornika magazynującego kwas siarkowy pozwoliły:

-oszacować aktualne właściwości materiałów oraz ich stopień degradacji i korozji,

-określić stan graniczny bezpiecznej użytkowalności konstrukcji,

-wyjaśnić przyczyny wzmożonej korozji płaszcza zbiornika cylindrycznego,

-przyjąć optymalny sposób restytucji podstawy słupa podpierającego dno zbiornika. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
B. Wichtowski and R. Hałas, “Stan techniczny stalowego zbiornika o pojemności 570 m3 w świetle badań nieniszczących”, Weld. Tech. Rev., vol. 85, no. 12, Dec. 2013.
Section
Articles

References

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji.

Wichtowski B.: Uszkodzenia korozyjne zbiornika wieżowego na wodę; „Ochrona przed Korozją” nr 5/1997.

Wichtowski B., Ziółko J.: Trwałość eksploatacyjna podziemnych zbiorników stalowo-żelbetowych na paliwa płynne; „Konstrukcje Stalowe” nr 13/1996.

Wranglen G.: Podstawy korozji i ochrony metali; WNT Warszawa, 1985.

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe–Połączenia z fundamentami – Projektowanie i wykonanie.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane – Warunki wykonania i odbioru.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>