Wpływ liczby warstw i sposobu obróbki ubytkowej na twardość napoin z brązu

Main Article Content

Tomasz Góral
Andrzej Skorupa

Abstract

W artykule przedstawiono wpływ liczby warstw z brązu oraz sposobu i rodzaju obróbki ubytkowej na twardość napoiny. Badano warstwy z brązu cynowego ułożone na podłożu ze stali 45. Do nałożenia napoin użyto metody MIG. Wyznaczano twardość dla napoin jedno- i dwuwar- stwowych oraz porównywano ją z twardością próbki wykonanej z brązu o tym samym składzie chemicznym i obrabianą w taki sam sposób, a także z danymi dostarczonymi przez producenta drutu elektrodowego. Wyniki wskazują na wpływ zarówno liczby warstw, jak i sposobu i rodzaju obróbki na twardość napoin. 

The influence of the number of layers and method of machining on the hardness of bronze padding welds 

Abstract

This article presents the influence of the number of layers and the method of machining on properties of bronze padding welds deposited on steel 45 with MIG method. As a coating material applied tin bronze. The hardness was determined for the single and double-layer of padding welds. Properties of obtained padding welds was compared with properties of filler material. The results show the influence of both the number of layers, as well as the method and type of treatment on the hardness of the padding welds. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
T. Góral and A. Skorupa, “Wpływ liczby warstw i sposobu obróbki ubytkowej na twardość napoin z brązu”, Weld.Tech.Rev., vol. 87, no. 3, Mar. 2015.
Section
Articles

References

Skorupa A., Krawczyk S., Góral T.: Badania własności tribologicznych napoin wielowarstwowych z brązu CuSn6 nakładanych na podłoże stalowe metodą MIG. Przegląd Spawalnictwa, nr 8/2007.

Skorupa A., Góral T.: Wpływ technologicznych parametrów napawania na geometrię napoin z brązu układanych na podłożu stalowym metodą MIG. Przegląd Spawalnictwa, nr 3/2012.

PN-EN ISO 6507-1 „Metale. Pomiar twardości sposobem Vickersa. Metoda badań”.

Przybylski W.: Obróbka nagniataniem. Technologia i oprzyrządowanie. WNT, Warszaw 1979.

Przybyłowicz K.: Metaloznawstwo. WNT, Warszawa 1999.