The use of thermal imaging cameras in nondestructive testing of selected elements of the brake system

Main Article Content

Wojciech Sawczuk
Jakub Kowalczyk
Dariusz Ulbrich

Abstract

The reliability of the operation of the braking system of the rail vehicle depends to a large extent on the cooperation of the brake components forming a pair of friction e.g. brake disc-friction pad. Work instability arises by the occurrence of instantaneous changes to the coefficient of friction, which affects the lower efficiency of the braking process. The purpose of the article is to present the possibility of using thermal imaging cameras in the assessment of a friction gear disc brakes. The article highlighted three aspects of the state assessment. The first, associated with the identification of microcracks on the surface of the disk. The second aspect that is associated with the pressure dis- tribution on the brake disc and the last associated temperature distribution on the surface of the friction pads.


in polish

Zastosowanie kamery termowizyjnej w badaniach nieniszczących wybranych elementów kolejowego układu hamulcowego

Skuteczność procesu hamowania w pojazdach szynowych w dużej mierze zależy od doboru elementów pary ciernej tarcza hamulcowa okładzina cierna. Niestabilna praca układu hamulcowego jest spowodowana zmianami w przebiegu współczynnika tarcia, w szczególności jego obniżenia w procesie hamowania. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania kamery termowizyjnej w ocenie stanu pary ciernej hamulca tarczowego. W artykule zwrócono uwagę na trzy aspekty oceny stanu. Pierwszy związany z identyfikacją mikropęknięć na powierzchni tarczy. Drugi aspekt związany z rozkładem nacisków na tarczy hamulcowej oraz ostatni związany rozkładem temperatury na powierzchni okładzin ciernych. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
W. Sawczuk, J. Kowalczyk, and D. Ulbrich, “The use of thermal imaging cameras in nondestructive testing of selected elements of the brake system”, Weld. Tech. Rev., vol. 89, no. 4, Apr. 2017.
Section
Original Articles

References

M.Sorochtej:Kształtowaniejakościzespołuciernegohamulcatarczowego, Przegląd Kolejowy 1/94.

Rail Consult Gesellschaft für Verkehrsberatung mbH: Wagon osobowy Z1 02, układ jezdny tom 2, Dokumentacja Techniczno-Ruchowa.

S. Paniera, P.Dufrnoy, D. Weichert: An experimental investigation of hot spots in railway disc brakes, WEAR 256 (2004), 764-773.

Most read articles by the same author(s)