Drgania mechaniczne w procesach spawalniczych

Main Article Content

Arkadiusz Krajewski

Abstract

W artykule przedstawiono aktualny stan zagadnienia dotyczący wspomagania klasycznych procesów spawalniczych drganiami mechanicznymi. Omówiono także wybrane wyniki prac własnych w zakresie wpływu drgań mechanicznych na budowę i właściwości struktur spawalniczych. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
A. Krajewski, “Drgania mechaniczne w procesach spawalniczych”, Weld. Tech. Rev., vol. 83, no. 6, Jun. 2015.
Section
Original Articles

References

Matauschek. J: Technika ultradźwięków. WNT, Warszawa 1961.

Sakwa W., Braszczyński J.: Wpływ ultradźwięków na grafityzację żeliwa ciągliwego. Mat. Konf. Sprawozdawczej Komitetu Hutnictwa PAN, Zakopane, 1964, zeszyt.3, s. 42.

Braszczyński. J.: Eiiet des ondes ultrasonores sur la graphitization de la fonte malleátale a coeur noir. Materiały XXXII MKO, Warszawa, 1964, s. 1-14.

Braszczyński J.: Przegląd Mechaniczny, 8/1968, s.230.

Braszczyński J.: Sferoidyzacja wydzieleń węgla żarzenia i poprawa własności czarnego żeliwa ciągliwego na drodze wibracji infradźwiękowej. Materiały Konf. Sprawozd. Komitetu Hutnictwa PAN, Zakopane, 1968, Zeszyt 3, s.86.


[6]. Braszczyński.J.:.Archiwum.Hutnictwa.PAN,.2/1967,.s..331.
[7]. Braszczyński.J.:.Przegląd.Mechaniczny,.7/1966,.s..199.
[8]. Braszczyński. J.:. Zeszyty. Naukowe. P.. Cz.,. Odlewnictwo,.
1966,.Nr.8,.s..25.