Badanie charakterystyk statycznych i dynamicznych układu źródło zasilania – łuk

Main Article Content

Krzysztof Skrzyniecki
Andrzej Kolasa
Paweł Cegielski

Abstract

Każda metoda spawania łukowego ma swoją specyfikę, wynikającą z zakresu stosowanych parametrów, właściwości łuku (składu chemicznego przestrzeni łukowej, rodzaju elektrody itp.) oraz sposobów przechodzenia metalu w łuku, a tym samym stwarza inne wymagania dotyczące zarówno właściwości statycznych, jak i dynamicznych spawalniczych źródeł zasilania. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu badania charakterystyk użytkowych urządzeń spawalniczych, będące efektem dotychczasowych prac oraz perspektywy dalszych badań.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
K. Skrzyniecki, A. Kolasa, and P. Cegielski, “Badanie charakterystyk statycznych i dynamicznych układu źródło zasilania – łuk”, Weld. Tech. Rev., vol. 83, no. 6, Jun. 2011.
Section
Original Articles

References

Bolkowski S.: Teoria obwodów elektrycznych, WNT, Warszawa.2003.

Cegielski P., Kolasa A.: Komputerowy system do badań właściwości. statycznych i dynamicznych spawalniczych źródeł energii elektrycznej. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z. 215, Mechanika, Warszawa 2006.

Kolasa A., Cegielski P., Węglowski M., Skrzyniecki K.: Technical Performance of Low Power Welding Inverters IV’th. I International Conf. on Advanced in Production Engineering APE’2007, Warsaw University of Technology, Warsaw 2007.

PN-EN. 60974-1:2007. Sprzęt do spawania łukowego. Część.1: Spawalnicze źródła energii.

Projekt badawczy własny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N N503 206339 pt. Badanie zależności pomiędzy zjawiskami zachodzącymi w łuku spawalniczym w różnych odmianach metody MAG a parametrami elektrycznymi układu łuk–urządzenie spawalnicze.(kier.: prof. A. Kolasa).

Węglowski M., Kolasa A., Cegielski P.: Badania właściwości technologicznych spawalniczych zasilaczy inwertorowych. Przegląd Spawalnictwa, 9-10/2006.

Węglowski M., Kolasa A., Cegielski P.: Ocena stabilności procesu ręcznego spawania łukowego elektrodami otulonymi. Przegląd Spawalnictwa, 1/2006.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>