Wykorzystanie tomografii ultradźwiękowej i MES do określenie nośności elementu betonowego

Krzysztof Schabowicz, Łukasz Radzik

Abstrakt


W artykule przedstawiono możliwość określenia nośności zamodelowanego elementu betonowego z imperfekcją materiałową w postaci strefy słabego betonu, o obniżonych parametrach materiałowych. Wykonano badanie tomografem ultradźwiękowym na elemencie betonowym w celu dokładnego zlokalizowania słabej strefy betonu. Na podstawie otrzymanych wyników wykonano symulację zniszczenia próbki w programie ABAQUS. Pozwoliło to na dokładne określenie stopnia osłabienia konstrukcji. 

Ultrasonic tomography and FEM for evaluation of load capacity of concrete element 

Abstract

The article presents possibility to determine the bearing capacity of the concrete element contains a zone of lower parameters of materials. Examination was done on the concrete element using ultrasonic tomography in order to locate accurately the weakened zone. On the basis of the results failure simulation at ABAQUS program was performed. This allowed to accurate determination of the degree of weakening of the structure. 
Słowa kluczowe


beton; tomografia ultradźwiękowa; MES; concrete; ultrasonic tomography; FEM

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


J. Hoła, K. Schabowicz, „State-of-the-art non-destructive methods for diagnostic testing of building structures – anticipated development trends”, Arch. Civ. Mech. Eng., t. 10, nr 3, ss. 5–18, 2010.

V. K. Kachanov, I. V. Sokolov, D. V. Timofeev, M. V. Turkin, i E. V. Shalimova, „Detection of reflecting planes in ultrasonic tomography of concrete building structures”, Russ. J. Nondestruct. Test., t. 46, nr 5, ss. 342–349, maj 2010.

K. Schabowicz, „Ultrasonic tomography – The latest nondestructive technique for testing concrete members – Description, test methodo- logy, application example”, Arch. Civ. Mech. Eng., t. 14, nr 2, ss. 295 –303, Luty 2014.

A. O. De La Haza, A. A. Samokrutov, i P. A. Samokrutov, „Assessment of concrete structures using the Mira and Eyecon ultrasonic shear wave devices and the SAFT-C image reconstruction technique”, Constr. Build. Mater., t. 38, ss. 1276–1291, Stycze 2013.

S. V. Chaudhari i M. A. Chakrabarti, „Modeling of Concrete for Nonlinear Analysis using Finite Element Code ABAQUS”, Int. J. Comput. Appl., t. 44, nr 7, ss. 14–18, kwi. 2012.

T. Jankowiak i T. Łodygowski, „Identification of parameters of concrete damage plasticity constitutive model”, Found. Civ. Environ. Eng., t. No. 6, ss. 53–69, 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v87i12.549

Refbacks

  • There are currently no refbacks.