Selektywne regeneracyjne napawanie plazmowe warstw Ni-WC na tytanowe łopatki sprężarki silnika lotniczego

Jerzy Jakubowski, Piotr Wysocki, Jacek Senkara

Abstrakt


W artykule przedstawiono opracowaną metodę wraz z wynikami badań napawania mikroplazmowego kompozytowych warstw Ni-WC na półki łopatek sprężarki ze stopu tytanu. Analizowano strukturę napoin, ze szczególnym uwzględnieniem rozkładu pierwiastków dla okolicy linii wtopienia warstwy kompozytowej w podłoże oraz granicy międzyfazowej osnowa warstwy – węglik wolframu. Wyniki wskazują na intensywne oddziaływanie cieczy z fazą stałą: podłożem i cząstkami węglika podczas procesu napawania.

Selective regeneration of Ni-WC layers over titanium-made compressor blades of aircraft engines by plasma surfacing 

Abstract

The developed method along with results of micro-plasma surfacing of Ni-WC composite layers onto titanium alloy compressor blades are presented in the article. Structure of overlays were analysed with particular interest in elements distribution close to the fusion line of composite layer - substrate as well as in the matrix – tungsten carbide interface. The results point out an intensive interaction between the melt and the solid phase (substrate and carbide particles) in the course of surfacing process. 


Słowa kluczowe


napawanie plazmowe; napawanie na tytan; napawanie PTA; PTA

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


W. Wlosinski, T. Chmielewski; PLASMA-HARDFACED CHROMIUM PROTECTIVE COATINGS - EFFECT OF CERAMIC REINFORCEMENT ON THEIR WETTABILITY BY GLASS, Adv. Sci. Technol. 32, 253-260, 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v83i9.508

Refbacks

  • There are currently no refbacks.