Uwarunkowania i perspektywy badań nieniszczących odlewów przed poddaniem ich eksploatacji - cz. II

Zenon Ignaszak

Abstrakt


W ostatnich kilkunastu latach postawiono na optymalizowanie rozwiązań technologiczno-konstrukcyjnych, stosując metody symulacji procesów odlewania i naprężeń w eksploatacji odlewów. Wyniki badań nieniszczących służyły do walidacji modeli użytych w systemach symulacyjnych. W niniejszym artykule porównano stan aktualny oczekiwań wobec badań nieniszczących odlewów surowych i po obróbce, z trendami jakie pojawiają się w odlewnictwie światowym i w optymalizowaniu warunków odbioru, zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi. Jako przykład dla odlewu testowego belki o wymiarach 160x1600x1200 mm z nieciągłościami i bez nieciągłości, zasygnalizowano jak można wykorzystać wyniki tomografii UT-3D (phased array) do identyfikacji rzeczywistego rozkładu nieciągłości oraz jak można to uwzględnić podczas obliczeń symulacyjnych. Umożliwia to precyzyjniejsze szacowanie mapy naprężeń i wskazuje realną drogę do efektywnego zoptymalizowania konstrukcji odlewu i technologii odlewania. 

Conditions and perspectives for non-destructive testing of castings before they service - part II

Abstract

During over a dozen years the technological solutions to optimize the design using the method of casting process and stress simulation in the casting life were realized. The NDT results were used to validate models used in simulation systems. This article compares the current state expectations for non-destructive testing of raw castings and after machining with the trends emerging in the global foundry industry, and optimizing the conditions for acceptance in accordance with operational requirements. As example, for the test beam casting (dimensions – 160x160x1200 mm), with discontinues and without discontinues occurrence, were signalized how it can be exploit the UT-3D tomography (phased array) results to determine the real discontinues distribution and how it can be consider in stress simulation during exploitation period. It enables more accurate estimation of stresses map and indicates real way to effective castings construction and technology optimization. 

 Słowa kluczowe


NDT; badnia nieniszczące; badanie odlewów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ignaszak Z.: Uwarunkowania i perspektywy badań nieniszczących wyrobów kształtowanych ze stanu ciekłego przed poddaniem ich eksploatacji. cz.I. Artykuł przygotowany na 40 KKBN, Warszawa, 2011.

Ignaszak Z., Ciesiółka J.: Identyfikacja wad nieciągłości w odlewach żeliwnych w aspekcie warunków odbioru i kryteriów jakości. Materiały X Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów Zakopane, 16-19 marca 2004.

Norma EN 583-5 „Nondestructive testing – Ultrasonic examination – Part 5: Characterization and sizing of discontinuities.

Norma EN 1713 „Non destructive examination of welds – Ultrasonic examination – Characterization of indications in welds”.

Deputat J.: Ocena rodzaju wad w ręcznych badaniach ultradźwiękowych. Proceedings Konferencji Badania Nieniszczące.

Zakopane 11-14.03.2003, s. 23-36.

Ignaszak Z., Ciesiółka J.: Wirtualne prognozowanie jakości

odlewów w aspekcie kontroli metodą ultradźwiękową. Proceedings – VII Seminarium Nieniszczące badania materiałów”, 14-16 marzec 2001, Zakopane, s. 8.1-8.30.

Ignaszak Z., Ciesiółka J.: Wybrane aspekty powiązań problematyki jakości odlewów w inżynierii wirtualnej i w kontroli ultradźwiękowej. Proceedings – VIII Seminarium Badania Nieniszczące. Zakopane 2002 , s. 99-115.

Ignaszak Z., Popielarski P., Krawiec K.: Contribute to quantitative identification of casting defects based on computer analysis of X-ray images. Arch.of Foundry Eng, Volume 7 Issue 4/2007, s. 89-94.

Ignaszak Z., Popielarski P., Krawiec K.: Zastosowanie metod komputerowej analizy obrazu radiograficznego do ilościowej identyfikacji wad typu shrinkage. Proceedings 38 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, „Synergia Teorii i Praktyki w Służbie Jakości”, Poznań-Licheń, 20-22.X.2009.

Mackiewicz S.: Głos w dyskusji na temat [16]. 38 KKBN, Poznań-Licheń, 2009.

Sika R., Ignaszak Z.: Data acquisition in modeling using neural networks and decision trees. Arch.of Foundry Eng, Volume 11, Issue 2/2011, s. 113-122.

Bobrowski P., Kopeć A.: Phased array – metoda na miarę potrzeb diagnostyki w energetyce, Energetyka, 4, 2007.

Lipnicki i inni: Zaawansowane badania diagnostyczne wirników turbin energetycznych techniką phased array na przykładzie badania kształtowych elementów mocowania łopatek. Proceedings – XVII Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, Zakopane, 8-11 marca 2011.

Dragan K.: Zastosowanie głowic Phased Array w diagnostyce konstrukcji lotniczych. Proceedings – XVII Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, Zakopane, 8-11 marca 2011,

Ignaszak Z., Bobrowski P., Ciesiółka J.: Phased array w odlewnictwie nowe możliwości identyfikacji nieciągłości.

Proceedings – XVI Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, Zakopane, 9-12 marca 2010.

Ignaszak Z., Bobrowski P., Ciesiółka J., Kopeć A.: Porównanie badań radiograficznych i ultradźwiękowych phased array próbki odlewu z porowatością rozproszoną. Proceedings – 38 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, „Synergia Teorii i Praktyki w Służbie Jakości”, Poznań-Licheń, 20-22.X.2009.

Praca zbiorowa: Detection comparative des dicontinuites par les methodes US: classique et phased array. Raport z badań zrealizowanych w jednej z odlewni francuskich. 2009.

Ignaszak Z., Bobrowski P., CiesiółkaJ.: Wykorzystanie danych z badań ultradźwiękowych do realizacji przestrzennego modelu wady. Artykuł niepublikowany. Archiwum prac Laboratorium CAD/ CAE i Zakładu Odlewnictwa, ITMat PP, styczeń-marzec 2011.

Herold F.: Image Registration Combining Digital Radiography and Computer-Tomography Image Data. 17th World Conference on Nondestructive Testing, 25-28 Oct 2008, Shanghai, China.

Navalgund M. i inni: Systematic Approach for Validation of X-Ray Automatic Defect Recognition Systems, AIP Conference Proceedings, Volume 894, pp. 1847-1854, March 21, 2007.

Ignaszak Z.: Validation Problems of Virtual Prototyping Systems Used in Foundry for Technology Optimization of Ductile Iron Castings, Advances in Integrated Design and Manufacturing in Mechanical Engineering, Springer IDMME 06 Proceedings, 2007 (rozdział w książkowym wydaniu Springera).

Ignaszak Z., Popielarski P., Krawiec K.: Contribute to quantitative identification of casting defects based on computer analysis of X-ray images. Arch.of Foundry Eng, Volume 7 Issue 4/2007, s. 89-94.

Trzeszczyński J.: Uszkodzenia kadłubów turbin i komór zaworowych wywołane przez wady odlewnicze. Energetyka 1997, nr 9, s. 412-415.

Ignaszak Z., Ciesiółka J.: Specyfika badan nieniszczących i oceny dopuszczalności wad w odlewach. Proceedings – XV Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, Zakopane, 10-13 marca 2009.

IgnaszakZ.: Wybrane aspekty „tolerance of damage” w projektowaniu i eksploatacji wyrobów odlewanych. Proceedings 38 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, „Synergia Teorii i Praktyki w Służbie Jakości”, Poznań-Licheń, 20-22.X.2009.

Piekło J., Maj M.: Ocena trwałości odlewu ze stopu Ak9 w warunkach obciążeń zmiennych. Proceedings – Jubileuszowa Konferencja 60-lecia Wydziału Odlewnictwa AGH, Kraków – 10, 11 czerwca 2011 r.

Ignaszak Z., Popielarski P., Hajkowski J., Prunier J-B.: Problem of acceptability of internal porosity in semi-finished cast product as new trend – “tolerance of damage” present in modern design Office. Przyjęty w Journal of Defect and Diffusion Forum Vols. 312-315 in 2011 with the title Diffusion in Solids and Liquids VI.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v83i13.426

Refbacks

  • There are currently no refbacks.