Analiza numeryczna rozwoju pęknięć lamelarnych w strukturze ferrytyczno-perlitycznej z wtrąceniami niemertalicznymi

Main Article Content

Tomasz Łata

Abstract

W blachach stanowiących elementy konstrukcyjne obecnie eksploatowanych urządzeń często występują nieciągłości wewnętrzne w postaci długich, cienkich włókien ułożonych na kierunku walcowania. Stan ten w powiązaniu ze stanem naprężenia powodem powstawania pęknięć lamelarnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
T. Łata, “Analiza numeryczna rozwoju pęknięć lamelarnych w strukturze ferrytyczno-perlitycznej z wtrąceniami niemertalicznymi”, Weld. Tech. Rev., vol. 78, no. 1, Jan. 2006.
Section
Articles

References

A. Blum "Diagnostyka i regeneracja wytrzymałościowa skrzynkowych mostów suwnicowych" Biblioteka problemów eksploatacji, Radom, 2002.

J. Pilarczyk "Mechanizm inicjowania i rozprzestrzeniania pęknięć lamelarnych" Zeszyty Naukowe nr 511. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1977.

J. Wyrzykowski, E. Pleszkow, J. Sieniawski "Odkształcenie i pękanie metali" WNT, Warszawa, 1999.