Analiza numeryczna rozwoju pęknięć lamelarnych w strukturze ferrytyczno-perlitycznej z wtrąceniami niemertalicznymi

Tomasz Łata

Abstrakt


W blachach stanowiących elementy konstrukcyjne obecnie eksploatowanych urządzeń często występują nieciągłości wewnętrzne w postaci długich, cienkich włókien ułożonych na kierunku walcowania. Stan ten w powiązaniu ze stanem naprężenia powodem powstawania pęknięć lamelarnych.

Słowa kluczowe


pękanie; pęknięcia lamelarne; MES; FEM

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A. Blum "Diagnostyka i regeneracja wytrzymałościowa skrzynkowych mostów suwnicowych" Biblioteka problemów eksploatacji, Radom, 2002.

J. Pilarczyk "Mechanizm inicjowania i rozprzestrzeniania pęknięć lamelarnych" Zeszyty Naukowe nr 511. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1977.

J. Wyrzykowski, E. Pleszkow, J. Sieniawski "Odkształcenie i pękanie metali" WNT, Warszawa, 1999.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v78i1.416

Refbacks

  • There are currently no refbacks.