Published: 2016-08-07

Analiza zależności kształtowo-wymiarowych zgrzein garbowych w elementach przeniesienia napędu wykonanych technologią MIAB

Marcin Korzeniowski, Tomasz Piwowarczyk, Paweł Kustroń, Andrzej Ambroziak, Zygmunt Mikno, Maciej Kozioł, Sławomir Krzywański, Dariusz Jabłoński

Ocena jakości komponentów zgrzewanych łukiem wirującym

Tomasz Piwowarczyk, Marcin Korzeniowski, Andrzej Ambroziak, Rafał Rutka, Sławomir Krzywański, Mariusz Karolewski

Własności napoin na narzędziach rolniczych

Andrzej Ambroziak, Piotr Białucki, Artur Lange, Adam Kurzawa, Marcin Kaszuba, Dominik Janicki

Zastosowanie próby implant do oceny spawalności stali

Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Aleksandra Świerczyńska