Published: 2016-11-01

Warstwy nawęglane – korelacja oznaczeń metodą prądów wirowych i pomiarów twardości

Sylwester Jończyk, Adam Kondej, Michał Baranowski, Sylwia Włodarczyk, Tadeusz Samborski

Badania wizualne powierzchni wewnętrznej luf armat czarnoprochowych

Mirosław Chmieliński, Artur Cywiński, Mirosław Gołyga, Szymon Kubisiak, Adam Majchrzak, Andrzej Giecewicz, Konrad Jakubowski

Badania ultradźwiękowe płyt włóknisto-cementowych

Tomasz Dębowski, Marcin Lewandowski, Sławomir Mackiewicz, Zbigniew Ranachowski, Krzysztof Schabowicz

Wielomodalne monitorowanie postępu zmian zmęczeniowych w stalowych elementach konstrukcji

Grzegorz Psuj, Barbara Szymanik, Przemysław Łopato, Michał Herbko, Michal Maciusowicz

Badanie kompozytowych konstrukcji lotniczych z wykorzystaniem metod fuzji danych dla zobrazowania uszkodzeń i analizy sygnałowej

Krzysztof Dragan, Angelika Wronkowicz, Michał Dziendzikowski, Marek Chalimoniuk, Krzysztof Goździcki, Andrzej Leski