Published: 2021-05-09

Butt welding of thin sheets of S960MC steel

Miloš Mičian, Martin Frátrik , Libor Trško , Marek Gucwa, Jerzy Winczek, Łukasz Skroński

5-12

Influence of austenitic interlayer on the properties of stellite padding welds after impact-hardening

Weronika Henzler, Mateusz Sawa, Przemysław Trębicki, Mirosław Szala, Grzegorz Winiarski

13-20