Higher order spectral analysis of acoustical signals of welding process

Marek Fidali

Abstrakt


The article presents results of research on the application of third-order spectrum to analysis of the acoustic signal of welding proces. Higher spectrum in contrast to the commonly used power spectrum retain dependency information phase and allow you to fully characterize the instability of the welding process which is confirmed by studies carried out.

in polish

Analiza widmowa wyższych rzędów akustycznych sygnałów procesu spawania

W artykule zaprezentowano wyniki badań nad zastosowaniem widma trzeciego rzędu do analizy sygnałów akustycznych generowanych w trakcie spawania. Widma wyższych rzędów w przeciwieństwie do powszechnie stosowanego widma mocy sygnału zachowują informację o zależnościach fazowych i pozwalają w pełni scharakteryzować niestabilności procesu spawania, co potwierdzają przeprowadzone badania.


Słowa kluczowe


GMA; welding monitoring; higher order spectral analysis; acoustical signals

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cudina M., Prezelj J., Polajnar I.: Use of audible sound for on-line monitoring of gas metal arc welding process, Metalurgija 47, 2008, pp. 81-85.

Grad L., Kralj V.: On line monitoring of arc welding process using acoustic signals, In: Proc. 13th Conf. BIAM’96, Zagreb, 1996, pp. i17-i20.

Grad L., Grum J., Polajnar I., Slabe J.M.: Feasibility study of acoustic signals for on-line monitoring in short circuit gas metal arc welding. Int. J. Mach. Tools Manuf. 44, 2004, pp. 555-561.

Fan D., Shi Y., Ushio M.: Investigation of CO2 welding arc sound. Correlation of welding arc sound signal with welding spatter, Trans. JWRI 30, 2001, pp. 29-33.

Jiluan P.: Arc Welding Control, Woodhead Publishing Ltd., 2003.

Luksa K.: Correspondence between sound emissions generated in the GMA welding process and signals registered in the arc circuit, Weld. Int. 17, 2003, pp. 438-441.

Luo H., Zenga H., Hub L., Hub X., Zhoub Z.: Application of artificial neutral network in laser welding defect diagnosis. J. Mater. Proc. Tech. 170, 2005, pp. 403-411.

Mendel J.M.: Tutorial on higher-order statistics (spectra) in signal processing and system theory: Theoretical results and some applications, Proc. IEEE, Vol. 79, 1991, pp. 278-305.

Nikias C.L., Petropulu A.P.: Higher-Order Spectra Analysis. Englewood Clifs NJ, Prentice-Hall, 1993.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v90i5.914

Refbacks

  • There are currently no refbacks.