The concept of improving the welding process of large-size unit spatial at the shipyard X with welding methods

Ryszard Bielski, Radosław Drozd

Abstrakt


The aim of the article is to present the concept of improving the welding process in the hull of the ship. The analysis of the project will contact, which will be welded with two different methods. The article presents technical support welding processes as well as measurements and calculations allowing comparison of both welding methods. 


in polish

Koncepcja usprawnienia procesu spawania sekcji przestrzennych jednostek wielogabarytowych w stoczni X

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji usprawnienia procesu spawania sekcji przestrzennych w kadłubie statku. Przedmiotem analizy projektu będzie styk międzyblokowy, który pospawany zostanie dwoma różnymi metodami. W artykule przedstawione zostaną rozwiązania techniczne wspomagające procesy spawalnicze oraz pomiary i obliczenia umożliwiające porównanie obu metod spawania. 


Słowa kluczowe


welding procedure; welded structure; technology optimization

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


K. Luksa, J. Fitrzyk, E. Szpakowski: Analiza parametrów spawania GMA metodą wykrywania zakłóceń procesu spawania, Przegląd spawalnictwa, vol. 84, nr 11, s.29-34, 2012.

M. Gucwa, R. Bęczkowski, M. Stefański: Spawanie orbitalne wężownic ze stali VM12-SHC , Przegląd spawalnictwa, vol. 87, nr 10, s.120-123, 2015.

K. Dajczak: Przemysł stoczniowy w Polsce i na świecie, Politechnika Krakowska, Kraków, s. 11-12, 2008.

D. Dębski: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa cz. 1, WSiP, Warszawa, s.35-36, 2006

T. Grochecki T: Usprawnienie procesu spawania, WSB Gdańsk, Gdańsk, s.46-50, 2016.

PN-EN ISO 6947:2011, Spawanie i procesy pokrewne -- Pozycje spawania

Shipbuilding and Repair Quality Standard, Table 8.2 – Typical Butt Weld Plate Edge Preparation (Manual Welding and Semi-Automatic Welding) for Reference, No.47 pp 24.

PN-EN ISO 14175:2009, Materiały dodatkowe do spawania -- Gazy i mieszaniny gazów do spawania i procesów pokrewnych.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v89i2.734

Refbacks

  • There are currently no refbacks.