Zastosowanie transformaty falkowej do analizy sygnałów napięcia spawania

Marek Fidali

Abstrakt


W artykule zaprezentowano wyniki badań nad zastosowaniem transformaty falkowej do przetwarzania i analizy sygnałów napięcia spawania. Przeprowadzone badania potwierdzają zalety analizy falkowej i wskazują duży potencjał w detekcji wybranych niestabilności procesu spawania. 

Application of wavelet transform to analysis of welding voltage signals 

Abstract

The article presents the results of research on application of wavelet transform to signal analysis and processing of welding voltage. Studies confirm the benefits of wavelet analysis and shows a lot of potential in the detection of the selected welding process instability. 
Słowa kluczowe


MAG; monitorowanie spawania; analiza sygnałów; transformata falkowa; GMA; welding monitoring; signal analysis; wavelet transform

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Białasiewicz J. T., Falki i aproksymacje, WNT 2004.

Jiluan P., Arc Welding Control, Woodhead Publishing Ltd. (2003).

Luksa K.: Monitorowanie procesów spawania. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 5/1999.

Lyons R.G.: Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów,

Wydawnictwo Komunikacji i Łączności 2006.

Misiti M., Misiti Y., Oppenheim G., Poggi J-M., Wavelet Toolbox for use with Matlab. The MathWorks, Inc. 1997.

Timofiejczuk A.: Metody analizy sygnałów niestacjonarnych. Gliwice 2004.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v88i5.621

Refbacks

  • There are currently no refbacks.