Błędy w pomiarach wielkości fizycznych na przykładzie wybranych metod badań nieniszczących złączy spawanych

Karolina Poch, Piotr Wojtas

Abstrakt


W artykule przedstawiono zagadnienia związane z tematyką błędów występujących w pomiarach różnych wielkości na przykładzie badań nieniszczących złączy spawanych. opisano podstawowe rodzaje błędów oraz sposoby szacowania niepewności pomiarowych. Część teoretyczna została poparta przykładami opisu badań nieniszczących złączy spawanych, szczególnie badań magnetyczno-proszkowych. 


Słowa kluczowe


błędy pomiarów; NDT; złącza spawane

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dudkiewicz J., Kusz B.: I laboratorium z fizyki. Część 2. Skrypt Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2002.

Kilias J., Kostrzyński T., Wojciechowski S.: Podstawy fizyki dla studentów informatyki. WAT, Warszawa 2002.

DryńskiT.:Ćwiczenialaboratoryjnezfizyki.PWN,Warszawa 1963.

Wyrażanie niepewności pomiaru: Przewodnik, Główny Urząd miar, Warszawa 1999.

Zięba A.: Pracownia fizyczna wydziału fizyki i techniki jądrowej AGH. Część 1. Wydawnictwo AGH, Kraków 2002.

Krawczyk R., Luto. m., Wojtas P.: Analiza dokładności oceny niezgodności spawlaniczych wykrywanych w badaniach ultradźwiękowych, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, nr 3/2010, s. 35-40.

Krawczyk R., Wosik – Poch K.: ocena czułości wybranych technik badań magnetyczno-proszkowych, materiały 39 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, Szczyrk, 25-28 X 2010, s. 39, Warszawa 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v83i8.519

Refbacks

  • There are currently no refbacks.