Nieniszczące badania wilgotności płyt włóknisto-cementowych metodą dielektryczną; Non-destructive testing of fiber cement board moisture using dielectric method

Tomasz Gorzelańczyk, Krzysztof Schabowicz

Abstrakt


Streszczenie

W artykule przedstawiono nieniszczące badania wilgotności płyt włóknisto-cementowych z zastosowaniem metody dielektrycznej. wilgotność tych płyt po całkowitym wysuszeniu jest istotnym parametrem określającym możliwość ich dalszej obróbki. Pomiary wilgotności wykonywano na płytach włóknisto-cementowych po zakończonym procesie produkcyjnym i końcowym wysuszeniu. na podstawie wyników badań nieniszczących wykonano mapy rozkładu wilgotności w płytach. W artykule została potwierdzona przydatność dielektrycznej metody nieniszczącej do określania zawartości wilgoci w płytach włóknisto-cementowych i wykrywania w nich nadmiernie zawilgoconych obszarów. 

Abstract

This paper presents non-destructive testing of fiber cement board moisture using dielectric method. The moisture content of such boards after final curing is one of their vital parameters, determining their further treatment. The moisture content of cellulose fibre cement boards was tested after production process. Maps of board moisture distribution were plotted on the basis of the nDT results. The nondestructive testing method has been found useful for determining the moisture con- tent in cellulose fibre cement boards and detecting defective areas in them. Słowa kluczowe


ultradźwiękowa metoda bezkontaktowa; NDT; płyty celulozowo-cementowe; zawilgocenie; non-contact ultrasound; NDT; cellulose fibre cement boards; moisture content

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Informacje ze strony internetowej: http://www.euronit.de/

Informacje ze strony internetowej: http://www.cembrit.com/

PN-EN 12467:2013-03E – Płyty płaskie włóknisto-cemento-

we. Charakterystyka wyrobu i metody badań.

American Concrete Institute Report ACI 228.2R-98: Nondestructive Test Methods for Evaluation of Concrete in Structures, ACI, Farmington Hills, Michigan, 1998.

J. Hola, K. Schabowicz: State-of-the-art nondestructive me-

thods for diagnostics testing of building structures – anticipated development trends; Archives of Civil and Mechanical Engineering, 11, s. 5-11, 2010.

V. M. Malhort, J. n. Carino: Handbook on nondestructive testing of concrete; CRC Press, 2004.

A. M. Neville: Właściwości betonu, Polski Cement, Kraków, 2000.

J. Hoła, Z. Matkowski: wybrane problemy dotyczące zabezpieczeń przeciwwilgociowych ścian w istniejących obiektach murowanych; Awarie budowlane: zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje, XXIV Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009 Szczecin, wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, s. 73-92, 2009.

J. Karyś, K. Zwierzyński: Pomiar wilgotności przegród budowlanych metodami elektrycznymi – wybrane problemy; V warsztaty Rzeczoznawcy Mykologiczno-Budowlanego, PSMB, wrocław, 2006.

Z. Matkowski, A. Pawlonka: Analiza nieniszczących metod badania wilgotności betonu; Praca doktorska, Politechnika wrocławska, 1982.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v86i11.27

Refbacks

  • There are currently no refbacks.