Mikrostruktura połączeń różnorodnych stali 17-4PH ze stopami niklu

Main Article Content

Aneta Ziewiec
Janusz Stępiński
Edmund Tasak

Abstract

Łączenie materiałów róźnorodnych ma duże znaczenie w przemyśle lotniczym i nuklearnym. Wykonano połączenia różnorodne Inconel 625 – stal 17-4PH, Inconel 750 – stal 17-4PH metodą spawania plazmowego. Przeprowadzono badania mikrostruktury spoin za pomocą mikroskopu świetlnego i skaningowego, wykonano pomiary twardości w spoinie, strefie wpływu ciepła i materiale rodzimym. Badania wykazały, że metoda spawania plazmowego przy zastosowaniu odpowiednich parametrów spawania może być także stosowana przy otrzymywaniu połączeń różnorodnych stali 17-4PH ze stopami niklu. 

Microstructure of disimilar joints of 17-4PH steel and nickel alloys 

Abstract

The joining of the dissimilar materials is very important in the aerospace and nuclear industry. The dissimilar joints of Inconel 625 – steel 17-4PH, Inconel 750 – steel 17-4PH were the plasma arc welded. The microstructure of the welds were studied using light microscopy and scanning electron microscopy. Hardness measurements of the weld, heat affected zone and base material were carried out. It was found that the plasma arc welding method using the suitable welding parameters may be also applied during the preparation of the dissimilar joints between 17-4PH steel and nickel alloys. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
A. Ziewiec, J. Stępiński, and E. Tasak, “Mikrostruktura połączeń różnorodnych stali 17-4PH ze stopami niklu”, Weld. Tech. Rev., vol. 85, no. 4, May 2015.
Section
Articles

References

Nowacki J.: Weldability of 17-4 PH stainless steel in centrifugal compressor impeller applications, Journal of Materials Processing Technology, vol. 157-158, Poland, 2004, s. 578-583.

Choudhury I. A., El-Baradie M. A.: Machinability of nickel-base super alloys: a general review, Journal of Materials Processing Technology, vol. 77, Ireland, 1998, s. 278-284.

Shiue R.K., Wu S.K., Shiue J.Y.: Infrared brazing of Ti-6Al- 4V and 17-4 PH stainless steel with (ni)/Cr barrier layer(s), Material Science and Engineering A, vol. 488, Taiwan, 2008, s. 186-194.

Madej M.: Mikrostruktura i właściwości połączeń stali martenzytycznych umacnianych wydzieleniowo. Projekt inżynierski, AGH, Kraków, 2013.

Guoge Z., Candel R.S., Seow H.P.: HnG Huey Hoon Microstructure of the interface of solid state difusion bond between Inconel alloy 718 and 17-4 PH stainless steel.

Ziewiec A., Tasak E., Czech J.: Welded joint cracking in martensitic stainless steel precipitation-strengthened with copper, Archives of Metallurgy and Materials, vol. 54, nr 4/2012.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>