Quality in NDT – two approaches

Hannelore Wessel-Segebade

Abstrakt


Quality in NDT is the key for safety of constructions and facilities. Two different approaches will be presented. The first approach deals with proficiency tests of non-destructive testing. A procedure offered by the German Society for nDT will be presented. The second approach deals with vocational education in Germany. Starting in August 1st this year, vocational education of young people is available within the field of non- destructive testing of materials. This education is a state organized training offered by state vocational schools under the umbrella of the German Chamber of Industry and Commerce. The presentation will show how this new branch of education is linked to the qualification and certification requirements of the standard En ISO 9712. 

Jakość w badaniach NDT – dwa podejścia 

Jakość badań nieniszczących jest podstawowym czynnikiem dla bezpieczeństwa konstrukcji i urządzeń. W artykule są przedstawione dwa różne podejścia do tego zagadnienia. Pierwsze wiąże jakość badań z ich sprawno- ścią i przedstawia procedurę oferowaną przez niemieckie Towarzystwo Badań nieniszczących.

Drugie podejście związane jest z edukacją zawodową w niemczech. Od 1 sierpnia tego roku jest dostępne szkolenie zawodowe młodych ludzi w dziedzinie badań nieniszczących. Szkolenie to jest oferowane przez szkoły państwowe pod patronatem niemieckiej Izby Przemysłu i Handlu. W artykule przedstawiony jest sposób w jaki powiązano tę nową gałąź edukacji państwowej z wymaganiami kwalifikacji i certyfikacji wg EN ISO 9712. Słowa kluczowe


NDT; Quality

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v85i12.170

Refbacks

  • There are currently no refbacks.