Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Welding Technology Review?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Artukuły przesyłane w języku polskim są tłumaczone przez redakcją na język angielski.
Format manuskryptu do pobrania (manuscript template).
Objętość manuskryptu artykułu maksymalnie 11 stron maszynopisu zgodnego z manuscript tamplate.
Należy przewidzieć możliwość zmniejszenia rysunku do 30%.
Jednostki - układ SI. Wzory matematyczne należy przygotować w edytorze wzorów Word (Math Type).

Artykuł powinien zawierać:

Informację o autorach - stopnie naukowe lub zawodowe; imię i nazwisko; adres e-mail; afiliacja; numer ORCID

Dodatkowe wymagania dla polskiej wersji językowej:
Tytuł w języku polskim i angielskim; streszczenie (do 1/3 strony) w języku polskim i angielskim; słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.

Manuscrypt artykułu należy przesłać przez system obsługi redakcji po zalogowaniu na platfornie www.pspaw.pl

Uwaga! W przypadku problemu z rejestracją autora, czytelnika proszę przesłać email na sdres t.chmielewski@wip.pw.edu.pl z prośbą o założenie konta przez administratora 

 

Pobierz/Download - Kodeks dobrych obyczajów Przeglądu Spawalnictwa 

 

A manuscript should not exceed 11 pages;  
Download Welding Technology Review_manuscript template

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  2. The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  3. Where available, URLs for the references have been provided.
  4. The text is single-spaced; uses a 10-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  6. If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.
 

Prawa autorskie

Creative Commons CC BY 4.0

 

Polityka prywatności

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

 

Opłaty dla autorów

Koszty publikacji w czasopiśmie.

Article Submission: 0,00 (PLN)
Authors are required to pay an Article Submission Fee as part of the submission process to contribute to review costs.

Article Publication: 0,00 (PLN)
If this paper is accepted for publication, you will be asked to pay an Article Publication Fee to cover publications costs.

If you do not have funds to pay such fees, you will have an opportunity to waive each fee. We do not want fees to prevent the publication of worthy work.