Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Welding Technology Review?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Artukuły przesyłane w języku polskim są tłumaczone przez redakcją na język angielski.
Format manuskryptu do pobrania (manuscript tamplate).
Objętość manuskryptu artykułu maksymalnie 9 stron maszynopisu A4 bez wcięć, tabulatorów, czcionka Times New Roman 12, marginesy: górny, dolny, lewy i prawy - 25 mm, odstęp między wierszami 2. Rysunki i tablice z ich tytułami należy umieścić w tekście. Rysunki, wykresy i fotografie należy nazywać rysunkami (np. Rys. 1) i numerować cyframi arabskimi, a tablice cyframi rzymskimi (np. tab. IV). Należy przewidzieć możliwość zmniejszenia rysunku do 30%. Rysunki należy dostarczyć w oddzielnych plikach przed importem do Word: grafika rastrowa w formatach: *.TIFF; *JPEG 300 DPI; wektorowa w plikach *.CDR; *.Al (czcionka zamieniona na krzywe). Jednostki - układ SI. Wzory matematyczne należy przygotować w edytorze wzorów Word (Math Type).

Artykuł powinien zawierać:

Informację o autorach - stopnie naukowe lub zawodowe; imię i nazwisko; adres e-mail; afiliacja; numer ORCID

Tytuł w języku polskim i angielskim; streszczenie (do 1/3 strony) w języku polskim i angielskim; słowa kluczowe w języku polskim i angielskim; tekst główny (podzielony na odpowiednio zatytułowane rozdziały) i wnioski końcowe, w języku polskim lub angielskim.

Literaturę należy zapisać wg poniżeszego przykładu: [1] J. Nowak, J. Kowalski, Tytuł artykułu, Welding Technology Review (2018), vol. 90 (9), 58-64, DOI:

Manuscrypt artykułu należy przesłać przez system obsługi redakcji po zalogowaniu na platfornie www.pspaw.pl

Uwaga! W przypadku problemu z rejestracją autora, czytelnika proszę przesłać email na sdres redakcja@pspaw.pl z prośbą o założenie konta przez administratora 

 

Pobierz/Download - Kodeks dobrych obyczajów Przeglądu Spawalnictwa 

 

A manuscript should not exceed 7 pages (or 9, subject to previous approval by the editor); a communiqué must not exceed 1 through 4 pages of a computer printout on A4 page format, both excluding tabs and indentations. Typesetting hints: font - Times New Roman 12; top, bottom, left, and right margins - 25 mm. Drawings and tables with titles should be set in the text. Drawings, diagrams, and photographs should be called "figures" (e.g. Fig. 1) and marked by means of Arabic numerals whereas the tables should be marked with Roman numerals (e.g. Table IV). Descriptions integrated with the figures as well as line width should be sufficiently sized. The author should allow for figure zooming down to 30%. The maximum width of a single-column figure should amount to 85 mm and 17.5 in the case of double-column sizing. Computer-generated figures should be delivered as separate files, if feasible; raster graphics in *.tif files - 300 DPI; vector graphics in *.cdr and *.al files (font converted into curves). Units: SI system. The paper should contain information on the author (s) as follows: university grade or professional position, first and last name, title of the paper, abstract (up to 1/3 page), master text divided into applicable sections with separate subheading, conclusions, bibliography, bibliographical listing marked with Arabic numerals in square brackets and ordered in the sequence of text references. The manuscript should be sent by e-mail (text with figures) as well as a credential containing the author's consent to publish the paper, address, e-mail, phone number, and place of work for editor's information. The authors will receive free-of-charge releases of the pdf file containing their publications.

Download Welding Technology Review_manuscript template

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  2. The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  3. Where available, URLs for the references have been provided.
  4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  6. If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.
 

Prawa autorskie

Creative Commons CC BY-NC

 

Polityka prywatności

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

 

Opłaty dla autorów

Koszty publikacji w czasopiśmie.

Article Submission: 0,00 (PLN)
Authors are required to pay an Article Submission Fee as part of the submission process to contribute to review costs.

Article Publication: 0,00 (PLN)
If this paper is accepted for publication, you will be asked to pay an Article Publication Fee to cover publications costs.

If you do not have funds to pay such fees, you will have an opportunity to waive each fee. We do not want fees to prevent the publication of worthy work.