Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 86, No 12 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza niejednorodnego rozkładu naprężeń ekwiwalentnych w spawanym złączu krzyżowym przy obciążeniach zmiennych Abstrakt
Przemysław Stasiuk, Aleksander Karolczuk
 
Vol 84, No 8 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Odporność korozyjna złączy spawanych stopu aluminium AW 7020 Abstrakt  PDF
Marzena Lachowicz
 
Vol 85, No 6 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza przyczyn niskiej trwałości złącza spawanego wału inspektomatu Abstrakt  PDF
Krzysztof Dutka, Jan Stabryła
 
Vol 86, No 6 (2014): Przegląd spawalnictwa - Welding Technology Review Badania złączy spawanych ze stali martenzytycznej metodą prądów wirowych; Testing the welded joints made out of martensitic steel by using the eddy current method Abstrakt  PDF
Adam Kondej, Michał Baranowski
 
Vol 88, No 5 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Spawane złącza doczołowe w mostach kolejowych w świetle kryterium Przydatności Użytkowej Konstrukcji Abstrakt
Bernard Wichtowski
 
Vol 87, No 5 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Porównanie klasycznych mieszanek gazowych do spawania GMAW z mieszankami o niższej zawartości CO2 w argonie ze szczególnym uwzględnieniem wtopienia Abstrakt
Miroslav Mucha, Jozef Iskierka, Milan Uban, Gabriel Peller
 
Vol 86, No 3 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Metoda prądów wirowych w badaniu złączy spawanych – ocena głębokości wklęśnięcia lica spoiny Abstrakt  PDF
Adam Kondej, Michał Baranowski
 
Vol 85, No 2 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Charakter pękania połączeń spawanych stali 7CrMoVTiB10-10 (T24) Abstrakt  PDF
Krzysztof Pańcikiewicz, Edmund Tasak
 
Vol 85, No 7 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania nieniszczące złączy spawanych metodą prądów wirowych Abstrakt  PDF
Walentyn M. Uczanin
 
Vol 84, No 4 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania połączeń spawanych – lata dwudzieste lata trzydzieste XX w Abstrakt  PDF
Anna Pocica
 
Vol 84, No 7 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Odporność na zimne pękanie złączy spawanych ze stali P460NL1 Abstrakt  PDF
Tomasz Kozak
 
Vol 89, No 5 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Skłonność do pękania gorącego złączy spawanych z nadstopu niklu Inconel 617 Abstrakt
Natalia Nakonieczna, Janusz Adamiec
 
Vol 87, No 12 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zagadnienia jakości badań nieniszczących Wymagania ogólne w zakresie kompetencji laboratoriów badawczych Abstrakt
Grzegorz Wojas
 
Vol 88, No 11 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Dopuszczalna wielkość szczeliny w złączu spawanym ze względu na możliwość jego pękania Abstrakt
Krzysztof Werner, Kwiryn Wojsyk
 
Vol 83, No 8 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Błędy w pomiarach wielkości fizycznych na przykładzie wybranych metod badań nieniszczących złączy spawanych Abstrakt  PDF
Karolina Poch, Piotr Wojtas
 
Vol 83, No 1 (2011): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Obliczenia złączy spawanych poddanych obciążeniom statycznym i zmęczeniowym według Eurokodu 3 Abstrakt  PDF
Bernard Wichtowski
 
Vol 87, No 10 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Ocena odporności na korozję wysokotemperaturową złączy spawanych laserowo rur ożebrowanych wykonanych ze stopów niklu Abstrakt
Janusz Adamiec, Maciej Januszkiewicz
 
Vol 88, No 7 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badanie złączy spawanych innowacyjnej rury kompozytowej dla energetyki Abstrakt
Natalia Konieczna, Stanisław Lalik
 
Vol 85, No 6 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Ocena jakości złączy spawanych ze stali x6Cr17 i x5CrNi18-10 stosowanych w wymiennikach ciepła Abstrakt  PDF
Andrzej Ambroziak, Piotr Białucki, Wiesław Derlukiewicz, Artur Lange
 
Vol 87, No 10 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wyznaczanie dopuszczalnej wielkości szczeliny w złączu spawanym ze względu na możliwość jego pękania Abstrakt
Krzysztof Werner, Kwiryn Wojsyk
 
Vol 85, No 12 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wiarygodność wyniku badania 􏰲- walidacja zmechanizowanego badania ultradźwiękowego złączy spawanych Abstrakt  PDF
Marek Śliwowski
 
Vol 87, No 5 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza możliwości kruchego pękania spawanych elementów konstrukcji stalowych Abstrakt
Krzysztof Werner, Kwiryn Wojsyk
 
Vol 87, No 10 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza konstrukcji i opracowanie geometrii narzędzi do zgrzewania złączy ze stopów metali metodą FSW Abstrakt
Kwiryn Wojsyk, Krzysztof Kudła
 
Vol 89, No 5 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Trwałość zmęczeniowa najstarszych spawanych mostów w Polsce w świetle badań Abstrakt
Bernard Wichtowski
 
Vol 84, No 5 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Metody poprawy właściwości eksploatacyjnych złączy spawanych Abstrakt  PDF
Krzysztof Kudła, Kwiryn Wojsyk
 
1 - 25 z 27 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.