Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 90, No 4 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review The effect of long-term thermal treatment on fatigue life of bimetal zirconium-steel Abstrakt  PDF
Mariusz Prażmowski, Dariusz Rozumek, Henryk Paul
 
Vol 89, No 7 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Effect of normalization annealing on the fatigue cracks growth and properties for cladded materials with nickel alloys Abstrakt  PDF
Grzegorz Kwiatkowski, Dariusz Rozumek
 
Vol 84, No 4 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Charakterystyka bimetali cyrkon-stal zgrzewanych wybuchowo przy różnych parametrach procesu Abstrakt  PDF
Mariusz Prażmowski, Henryk Paul
 
Vol 84, No 4 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Rozwój pęknięć zmęczeniowych w bimetalach stal-tytan wykonanych metodą zgrzewania wybuchowego (platerowania) Abstrakt  PDF
Robert Bański, Dariusz Rozumek
 
Vol 86, No 4 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Rozwój pęknięć przy cyklicznym zginaniu w złączu cyrkon-stal powstałych w wyniku zgrzewania wybuchowego; Cracks growth under cyclic bending in zirconium-steel joint made by explosive welding Abstrakt  PDF
Mariusz Prażmowski, Dariusz Rozumek
 
Vol 86, No 4 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ temperatury wygrzewania na trwałość zmęczeniową w bimetalach stal-tytan otrzymanych metodą zgrzewania wybuchowego; The effect of annealing temperature on the fatigue life in bimetals steel-titanium made by explosive welding Abstrakt  PDF
Robert Bański, Dariusz Rozumek
 
Vol 86, No 5 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Obróbka cieplna zgrzewanych wybuchowo bimetali ze stali austenitycznych; The heat treatment process of the bimetallic joint made by explosive cladding method Abstrakt  PDF
Anna Pocica, Michał Najwer
 
Vol 88, No 11 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ parametrów zgrzewania wybuchowego na własności bimetalu S355J2N – AW1050A Abstrakt  PDF
Michał Najwer, Grzegorz Kwiatkowski, Urszula Sobczak
 
Vol 88, No 7 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę i odporność korozyjną bimetalu stal 904L – nikiel N02201 wytworzonego zgrzewaniem wybuchowym Abstrakt  PDF
Urszula Sobczak, Michał Najwer, Grzegorz Kwiatkowski
 
Vol 88, No 4 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Rozwój pęknięć przy cyklicznym zginaniu dla różnych materiałów platerowanych wybuchowo Abstrakt  PDF
Grzegorz Kwiatkowski, Dariusz Rozumek
 
Vol 88, No 4 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Ocena mikrostruktury i wybranych własności mechanicznych złączy zgrzewanych wybuchowo po obróbce cieplnej Abstrakt  PDF
Natalia Pocica, Lechosław Tuz
 
Vol 88, No 4 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Ocena mikrotwardości oraz własności wytrzymałościowych trimetalu AA2519-AA1050-TI6AL4V po różnych obróbkach cieplnych Abstrakt  PDF
Michał Najwer, Piotr Niesłony
 
Vol 88, No 4 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Trwałość zmęczeniowa bimetalu cyrkon-stal w aspekcie charakterystyki złącza Abstrakt  PDF
Mariusz Prażmowski, Dariusz Rozumek, Henryk Paul
 
Vol 90, No 4 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Microstructure and mechanical properties of multi-layered Al/Ti composites produced by explosive welding Abstrakt  PDF
Henryk Paul, Mariusz Prażmowski, Aleksander Gałka, Magdalena Miszczyk
 
Vol 90, No 4 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Application and manufacture of three-layer systems for the construction of process equipment components Abstrakt  PDF
Anna Pocica, Tomasz Groński
 
Vol 90, No 4 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Fatigue testing of a steel-aluminum welding connector with a titanium interlayer Abstrakt  PDF
Mateusz Kowalski, Amadeusz Kurek, Dariusz Rozumek, Andrzej Kurek
 
Vol 90, No 4 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Research of the butt joint steel sheet metal that is explosively cladded of nickel alloy Inconel 625 Abstrakt  PDF
Marcin Szmul, Anna Pocica, Zygmunt Szulc
 
Vol 90, No 4 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review The effect of stress normalizing annealing on the static and fatigue properties of clad materials for applications in geothermal installations Abstrakt  PDF
Grzegorz Kwiatkowski, Dariusz Rozumek
 
1 - 18 z 18 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.