Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 91, No 4 (2019): WELDING TECHNOLOGY REVIEW Properties of flame-powder sprayed aluminum coatings reinforced with particles of carbonaceous materials Abstrakt
Artur Czupryński
 
Vol 86, No 2 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Powłoki metalowe jako zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych Abstrakt  PDF
Anna Olbrycht
 
Vol 87, No 9 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Celowość i możliwości obniżenia kosztów nakładania antykorozyjnych powłok metalowo-malarskich natryskiwanych cieplnie Abstrakt  PDF
Witold Milewski
 
Vol 84, No 8 (2012): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Mikrostruktura powłokowych barier cieplnych natryskiwanych metodą APS z zastosowaniem nowych proszków ceramicznych Abstrakt  PDF
Paweł Sosnowy, Stanisław Dudek, Tadeusz Gancarczyk, Marek Góral, Marcin Drajewicz
 
Vol 88, No 12 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Laser deposition of protective coatings onto working area of steam turbine blades Abstrakt  PDF
Konrad Tobota, Tomasz Chmielewski
 
Vol 87, No 3 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Nowe możliwości wytwarzania powłokowych barier cieplnych metodą natryskiwania plazmowego z zawiesin Abstrakt  PDF
Paweł Sokołowski, Leszek Łatka, Stefan Kozerski
 
Vol 89, No 7 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Hardening tools for hot forging flanges with a neck Abstrakt  PDF
Marcin Kaszuba, Maciej Zwierzchowski, Artur Lange
 
Vol 91, No 5 (2019): WELDING TECHNOLOGY REVIEW The influence of positioning deposited beads towards direction of abrasive movement, to resistance on grind wear plates’ abrasive wear Abstrakt
Michał Szymura, Maciej Różański
 
Vol 89, No 6 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Ultra-High Speed Laser Cladding (UHSLC) technology for Stellite 6 functional coatings deposition in aviation industry Abstrakt  PDF
Piotr Koruba, Piotr Jurewicz, Jacek Reiner, Adam Dworak, Janusz Mądry
 
Vol 89, No 3 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review HVOF spraying process conditions of coating Cr3C2-NiCr deposited onto 316L steel Abstrakt  PDF
Monika Niedzielska, Tomasz Chmielewski
 
Vol 91, No 4 (2019): WELDING TECHNOLOGY REVIEW Properties of weld overlays on regenerated wheel hub of a mining vehicle Abstrakt
Andrzej Ambroziak, Artur Lange, Piotr Białucki, Michał Kaczmarek
 
Vol 88, No 5 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Properties of titanium coatings deposited by friction processing onto AlN ceramics Abstrakt  PDF
Michał Hudycz, Tomasz Chmielewski, Maciej Winiarski, Dariusz Golański
 
Vol 88, No 3 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ przygotowania powierzchni na elektronową emisję polową powłok TiO2 natryskanych plazmowo z zawiesin Abstrakt  PDF
Zbigniew Znamirowski, Stefan Kozerski, Leszek Łatka, Lech Pawłowski
 
Vol 87, No 11 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wpływ stopnia utlenienia proszku na właściwości mechaniczne powłok miedzianych naniesionych metodą LPCS Abstrakt  PDF
Marcin Winnicki, Dominika Grygier, Małgorzata Rutkowska-Gorczyca, Tomasz Piwowarczyk
 
Vol 87, No 3 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Metoda tamponowa w regeneracji części maszyn Abstrakt  PDF
Jarosław Grześ, Maciej Rychlewski
 
Vol 91, No 1 (2019): WELDING TECHNOLOGY REVIEW Microstructure and selected properties of Ni-Cr-Re coatings deposited by means of HVOF thermal spraying Abstrakt
Konrad Tobota, Tomasz Chmielewski, Marcin Chmielewski
 
Vol 87, No 10 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Mikrostruktura kompozytowych powłok Ni-ZrC napawanych plazmowo Abstrakt  PDF
Mariusz Bober, Jacek Senkara
 
Vol 86, No 2 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Odporność korozyjna wybranych powłok nakładanych metodą tamponową Abstrakt  PDF
Jarosław Grześ
 
Vol 90, No 12 (2018): Welding Technology Review Corrosion properties of cold sprayed aluminum coatings Abstrakt
Dominika Soboń, Monika Kaczmarczyk, Medard Makrenek, Jarosław Sienicki, Wojciech Żórawski
 
Vol 87, No 9 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Powłoki dla ochrony przed zużyciem elementów maszyn i urządzeń Abstrakt  PDF
Sławomir Morel
 
Vol 90, No 11 (2018): Welding Technology Review Study of the thermally sprayed Zn coatings in the context of use in special purpose articles Abstrakt
Mariusz Bober, Rafał Milczarek, Marek Żubrowski, Wojciech Sokołowski
 
Vol 87, No 9 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zwiększanie odporności kawitacyjnej stopów metali przez napawanie powłok Abstrakt  PDF
Mirosław Szala, Tadeusz Hejwowski
 
Vol 86, No 8 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review The effect of the interface profile on the residual stresses formed in thermally sprayed NiAl coatings on Al2O3 substrate; Wpływ kształtu granicy połączenia na naprężenia własne powstające w natryskiwanych powłokach nial na podłożu ceramiki Al2O3 Abstrakt  PDF
Dariusz Golański, Tomasz Chmielewski, Sheng Zhu
 
Vol 90, No 9 (2018): Welding Technology Review Laser cladding of Inconel 625-based composite coatings Abstrakt
Damian Janicki, Jacek Górka, Aleksandra Kotarska
 
Vol 87, No 9 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Ocena jakości i odporności erozyjnej powłok natryskiwanych łukowo Abstrakt  PDF
Artur Czupryński, Aleksander Lisiecki, Agnieszka Kurc-Lisiecka
 
1 - 25 z 42 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.