Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 86, No 11 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Próbki szklane grawerowane laserowo jako wzorce dwójłomności akustycznej w badaniach ultradźwiękowych Abstrakt  PDF
Jacek Szelążek
 
Vol 88, No 10 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Podstawowe parametry głowic ultradźwiękowych oraz ich wpływ na jakość wykonywanych badań Abstrakt  PDF
Sławomir Mackiewicz
 
Vol 88, No 10 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Dlaczego zaleca się stosowanie profesjonalnych ośrodków sprzęgających w badaniach ultradźwiękowych? Abstrakt  PDF
Rafał Obłąkowski, Marek Lipnicki
 
Vol 90, No 2 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Evaluation of phased array test results of welded joints according to PN-EN ISO 19285 Abstrakt  PDF
Rafał Kaczmarek, Karol Kaczmarek
 
Vol 89, No 12 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review The ultrasonic testing of full axles Abstrakt  PDF
Łuksza Rawicki, Jacek Słania, Karol Kaczmarek, Paweł Irek, Marcin Osiński
 
Vol 88, No 10 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Monitorowanie degradacji wodorowej stali in situ podczas wodorowania katodowego poprzez badania ultradźwiękowe z wykorzystaniem głowicy Phased Array o macierzowym układzie przetworników Abstrakt  PDF
Maciej Szwed, Michał Gloc, Łukasz Sarniak
 
Vol 87, No 10 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza dokładności wyznaczenia położenia nieciągłości punktowych w badaniach ultradźwiękowych z wykorzystaniem głowic podwójnych Abstrakt  PDF
Rafał Kaczmarek
 
Vol 90, No 7 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review The development of an ultrasonic testing procedure using TOFD technique in the context of dead zones and spatial resolution Abstrakt  PDF
Rafał Kaczmarek, Karol Kaczmarek
 
Vol 87, No 12 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badanie osi drążonych w zestawach pociągów Abstrakt  PDF
Łukasz Rawicki
 
Vol 86, No 7 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Projektowanie i wytwarzanie konstrukcji spawanych w aspekcie możliwości przeprowadzenia badań ultradźwiękowych złączy; Design and manufacturing of welded structures in terms of the ability to conduct ultrasonic testing of joints Abstrakt  PDF
Rafał Kaczmarek, Ryszard Krawczyk
 
Vol 90, No 8 (2018): Welding Technology Review Investigations of copper joints welded by ultrasonic Abstrakt  PDF
Andrzej Ambroziak, Piotr Białucki, Artur Lange, Grzegorz Ziółkiewicz, Wiesław Derlukiewicz, Karolina Goławska
 
Vol 85, No 12 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wykorzystanie badań ultradźwiękowych do diagnozy nawierzchni asfaltowej Abstrakt  PDF
Romuald Sztukiewicz
 
Vol 89, No 8 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Automated set-up for ultrasonic testing of Magnetically Impelled Arc Butt (MIAB) welded joints Abstrakt  PDF
Tomasz Piwowarczyk, Michał Salamon, Marcin Korzeniowski, Paweł Sokołowski, Agnieszka Bicz
 
Vol 88, No 10 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badanie kompozytowych konstrukcji lotniczych z wykorzystaniem metod fuzji danych dla zobrazowania uszkodzeń i analizy sygnałowej Abstrakt  PDF
Krzysztof Dragan, Angelika Wronkowicz, Michał Dziendzikowski, Marek Chalimoniuk, Krzysztof Goździcki, Andrzej Leski
 
Vol 89, No 7 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review The visualization of ultrasonic signals and inspection of defects in Magnetically Impelled Arc Butt welded elements Abstrakt  PDF
Agnieszka Bicz, Marcin Korzeniowski, Tomasz Piwowarczyk, Paweł Sokołowski
 
Vol 89, No 4 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Advantages of simultaneous Phased Array and TOFD ultrasonic testing of welded joints Abstrakt  PDF
Rafał Kaczmarek, Karol Kaczmarek, Jacek Słania
 
Vol 87, No 12 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania ultradźwiękowe powierzchni wewnętrznych otworów drążonych wałów turbin z wykorzystaniem fal powierzchniowych Abstrakt  PDF
Piotr Machała, Patryk Uchroński
 
Vol 86, No 10 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Ultradźwiękowe pomiary modułów sprężystości w kompozytach metalowo-ceramicznych; Ultrasonic measurements of elastic moduli in metal ceramic composites Abstrakt  PDF
Sławomir Mackiewicz
 
Vol 86, No 10 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Ultradźwiękowe badanie wytrzymałości wyrobów betonowych o złożonym kształcie geometrycznym; Ultrasound testing of strength for concrete products with complex geometric shape Abstrakt  PDF
Bohdan Stawiski
 
1 - 19 z 19 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.