Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 86, No 11 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Próbki szklane grawerowane laserowo jako wzorce dwójłomności akustycznej w badaniach ultradźwiękowych Abstrakt  PDF
Jacek Szelążek
 
Vol 88, No 10 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Podstawowe parametry głowic ultradźwiękowych oraz ich wpływ na jakość wykonywanych badań Abstrakt  PDF
Sławomir Mackiewicz
 
Vol 90, No 2 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Evaluation of phased array test results of welded joints according to PN-EN ISO 19285 Abstrakt  PDF
Rafał Kaczmarek, Karol Kaczmarek
 
Vol 89, No 12 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania ultradźwiękowe osi pełnych Abstrakt  PDF
Łuksza Rawicki, Jacek Słania, Karol Kaczmarek, Paweł Irek, Marcin Osiński
 
Vol 88, No 10 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Monitorowanie degradacji wodorowej stali in situ podczas wodorowania katodowego poprzez badania ultradźwiękowe z wykorzystaniem głowicy Phased Array o macierzowym układzie przetworników Abstrakt  PDF
Maciej Szwed, Michał Gloc, Łukasz Sarniak
 
Vol 87, No 10 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Analiza dokładności wyznaczenia położenia nieciągłości punktowych w badaniach ultradźwiękowych z wykorzystaniem głowic podwójnych Abstrakt  PDF
Rafał Kaczmarek
 
Vol 90, No 7 (2018): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Opracowywanie procedur badań ultradźwiękowych techniką TOFD w odniesieniu do stref martwych i rozdzielczości przestrzennej Abstrakt  PDF
Rafał Kaczmarek, Karol Kaczmarek
 
Vol 88, No 10 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Dlaczego zaleca się stosowanie profesjonalnych ośrodków sprzęgających w badaniach ultradźwiękowych? Abstrakt  PDF
Rafał Obłąkowski, Marek Lipnicki
 
Vol 89, No 7 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Sposoby wizualizacji sygnałów ultradźwiękowych do wykrywania niezgodności w połączeniach zgrzewanych łukiem wirującym Abstrakt  PDF
Agnieszka Bicz, Marcin Korzeniowski, Tomasz Piwowarczyk, Paweł Sokołowski
 
Vol 89, No 4 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zalety symultanicznych badań ultradźwiękowych techniką Phased Array i TOFD złączy spawanych Abstrakt  PDF
Rafał Kaczmarek, Karol Kaczmarek, Jacek Słania
 
Vol 87, No 12 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badania ultradźwiękowe powierzchni wewnętrznych otworów drążonych wałów turbin z wykorzystaniem fal powierzchniowych Abstrakt  PDF
Piotr Machała, Patryk Uchroński
 
Vol 87, No 12 (2015): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badanie osi drążonych w zestawach pociągów Abstrakt  PDF
Łukasz Rawicki
 
Vol 86, No 7 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Projektowanie i wytwarzanie konstrukcji spawanych w aspekcie możliwości przeprowadzenia badań ultradźwiękowych złączy; Design and manufacturing of welded structures in terms of the ability to conduct ultrasonic testing of joints Abstrakt  PDF
Rafał Kaczmarek, Ryszard Krawczyk
 
Vol 90, No 8 (2018): Welding Technology Review Badania połączeń miedzianych zgrzewanych ultradźwiękowo Abstrakt  PDF
Andrzej Ambroziak, Piotr Białucki, Artur Lange, Grzegorz Ziółkiewicz, Wiesław Derlukiewicz, Karolina Goławska
 
Vol 85, No 12 (2013): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Wykorzystanie badań ultradźwiękowych do diagnozy nawierzchni asfaltowej Abstrakt  PDF
Romuald Sztukiewicz
 
Vol 89, No 8 (2017): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Zautomatyzowane stanowisko do badań ultradźwiękowych połączeń zgrzewanych łukiem wirującym Abstrakt  PDF
Tomasz Piwowarczyk, Michał Salamon, Marcin Korzeniowski, Paweł Sokołowski, Agnieszka Bicz
 
Vol 88, No 10 (2016): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Badanie kompozytowych konstrukcji lotniczych z wykorzystaniem metod fuzji danych dla zobrazowania uszkodzeń i analizy sygnałowej Abstrakt  PDF
Krzysztof Dragan, Angelika Wronkowicz, Michał Dziendzikowski, Marek Chalimoniuk, Krzysztof Goździcki, Andrzej Leski
 
Vol 86, No 10 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Ultradźwiękowe pomiary modułów sprężystości w kompozytach metalowo-ceramicznych; Ultrasonic measurements of elastic moduli in metal ceramic composites Abstrakt  PDF
Sławomir Mackiewicz
 
Vol 86, No 10 (2014): Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review Ultradźwiękowe badanie wytrzymałości wyrobów betonowych o złożonym kształcie geometrycznym; Ultrasound testing of strength for concrete products with complex geometric shape Abstrakt  PDF
Bohdan Stawiski
 
1 - 19 z 19 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.