Lewandowski, Marcin, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, PAN, Poland