1.
Kaczmarek R, Krawczyk R. Projektowanie i wytwarzanie konstrukcji spawanych w aspekcie możliwości przeprowadzenia badań ultradźwiękowych złączy; Design and manufacturing of welded structures in terms of the ability to conduct ultrasonic testing of joints. Weld. Tech. Rev. [Internet]. 2014 Jul. 10 [cited 2024 May 26];86(7). Available from: https://pspaw.pl/pspaw/article/view/61