Kaczmarek, R., and R. Krawczyk. “Projektowanie I Wytwarzanie Konstrukcji Spawanych W Aspekcie możliwości Przeprowadzenia Badań ultradźwiękowych złączy; Design and Manufacturing of Welded Structures in Terms of the Ability to Conduct Ultrasonic Testing of Joints”. Welding Technology Review, vol. 86, no. 7, July 2014, doi:10.26628/wtr.v86i7.61.