Cecotka, M., and M. Wnuk. “Zastosowanie Metody Spawania wąskoszczelinowego W Energetyce; Application of Narrow-Gap Welding Method in Power Engineering”. Welding Technology Review, vol. 86, no. 7, July 2014, doi:10.26628/wtr.v86i7.60.