Krajewski, A., M. Hudycz, and J. Grześ. “Wpływ Drgań ultradźwiękowych Na kształt I Strukturę Przetopień Wykonanych wiązką Lasera W Stopie Aluminium”. Welding Technology Review, vol. 87, no. 10, Oct. 2015, doi:10.26628/wtr.v87i10.497.