[1]
R. Kaczmarek and R. Krawczyk, “Projektowanie i wytwarzanie konstrukcji spawanych w aspekcie możliwości przeprowadzenia badań ultradźwiękowych złączy; Design and manufacturing of welded structures in terms of the ability to conduct ultrasonic testing of joints”, Weld. Tech. Rev., vol. 86, no. 7, Jul. 2014.