Kaczmarek, R. and Krawczyk, R. (2014) “Projektowanie i wytwarzanie konstrukcji spawanych w aspekcie możliwości przeprowadzenia badań ultradźwiękowych złączy; Design and manufacturing of welded structures in terms of the ability to conduct ultrasonic testing of joints”, Welding Technology Review, 86(7). doi: 10.26628/wtr.v86i7.61.