Cecotka, M. and Wnuk, M. (2014) “Zastosowanie metody spawania wąskoszczelinowego w energetyce; Application of narrow-gap welding method in power engineering”, Welding Technology Review, 86(7). doi: 10.26628/wtr.v86i7.60.